Lidovci přišli s plánem milionářské daně přesto, že to byl právě ministr financí nominovaný za tuto stranu, který prosadil tzv. rovnou daň pro všechny příjmové skupiny ve výši 15 procent ze superhrubé mzdy. To představuje 23 procent reálného zdanění příjmů.

Podle lidoveckého návrhu se má zvýšit daň pro horní příjmovou skupinu na 30 procent. Je to o 8 procent méně než navrhuje ČSSD. Lidovci se tak snaží profilovat jako více středová strana, která se brání extrémním řešením.

Zavedení milionářské daně je reálné, rozpočtu však nepomůže

Schválení milionářské daně je tak po volbách velmi pravděpodobné. Již v současném parlamentu by pro zavedení tohoto opatření měly všechny tři strany pohodlnou většinu. Lidovci jsou však i nadále proti zrušení či posunutí stropů pro platby pojištění.

Zvýšené zdanění nejbohatší skupiny občanů má do státní pokladny přinést maximálně 5 miliard korun. Pro představu celkové příjmy státního rozpočtu činí 1050 miliard korun. Zvýšením daní se tak do státního rozpočtu přinese navíc maximálně 0,5 procenta příjmů.

Bohaté nezruinuje, je to jen tahák na voliče

Navrhované zvýšení daní však nemusí být tak drastické, jak se může na první pohled zdát. Pokud by se daňová pásma určovala tak jako v minulosti, pak by všichni zaměstnanci zdaňovali současnými 23 procenty z hrubé mzdy až do výše 100 000 korun měsíčně. Zmiňovanými 30 procenty by se zdaňoval příjem od hranice 100 000 korun měsíčně výše.
Zásah do příjmů manažerů, ředitelů, podnikatelů, lékařů apod. by tak byl jen velmi mírný.

Zavedení milionářské daně ohlásili také komunisté, kteří však navrhují zdanění překračující 40 procent. Zároveň navrhují zrušit či výrazně zvýšit stropy pro placení pojištění ze současného 4 násobku průměrné mzdy, což odpovídá zhruba 83 000 korun. O něco nižší milionářskou daň navrhují sociální demokraté, kteří přišli s návrhem 38 procentní sazby daně.

Existuje ve většině zemí EU

Daň z příjmů vyšší než 30 procent není v EU nic výjimečného. Nejvyšší míru zdanění vykazují severské země, kde zdanění nejbohatších skupin přesahuje i 50 procent jejich příjmů. Výrazně vyšší zdanění mají bohatí i v Německu, Velké Británii či Francii. Naopak rovná daň v současnosti funguje na Slovensku, Rumunsku a Estonsku.

Miroslav Zeman
www.mojepoplatky.cz