Zaplatit daň je možné převodem z účtu, hotově v pokladně finančního úřadu nebo právě složenkou. 
U ní si ale dosud pošta účtovala poštovní poplatky, které činí při částce do 5000 Kč 29 Kč, 
do 40 000 pak 40 korun.

Bezplatná daňová složenka bude od 1. března na všech pobočkách České pošty. Jejím prostřednictvím budou moci fyzické osoby zaplatit daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání.

Finančních úřadů je v ČR 98 a často jsou pro obyvatele žijící na venkově daleko. Síť poboček České pošty zahrnuje přes 3200 míst. Pokladny územních pracovišť finančních úřadů jsou navíc standardně otevřeny jenom dva dny v týdnu.

Kosmetická úprava výběru daní

Analytik společnosti Colosseum František Bostl novou složenku nevnímá jako revoluční nástroj. 
Z hlediska úspor na nákladech či o zvýšení efektivity státní správy jde podle něj o nepatrnou kosmetickou úpravu výběru daní v ČR. Snadnější platby by podle něj šlo dosáhnout postupnou elektronizací, zjednodušením daňových formulářů a zjednodušením výpočtu daně. „Celý svět se digitalizuje, proto mi přijde zavádění speciální papírové složenky trochu mimo trend," podotkl.

Schillerová upozornila, že MF 
v rámci novely daňového řádu připravuje umožnění placení platební kartou, předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2017. Možné využití podle ní bude při placení soudních a správních poplatků, dovozních cel či některých pokut, zejména v rámci blokového řízení.

Daňová složenka vypadá jako běžná poštovní poukázka typu A. Liší se tím, že je v záhlaví označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, kdy DS znamená daňová složenka. Složenka má v horní části bílý pruh, předtištěný transakční kód (113) a konstantní symbol (0001).