Ten se na setkání se zástupci podnikatelů shodl na potřebě maximálního rozšíření editační povinnosti, kterou bude provádět jedno centrum.

"Hospodářská komora s požadavkem na zavedení všeobecné editační povinnosti u předchozích vlád neuspěla, výsledek dnešního jednání tak považuje za průlomový," řekl ČTK prezident komory Jaromír Drábek. Rozhodně to podle něj přispěje k posílení právních jistot podnikatelů.

Zavedením editační povinnosti by se mělo zamezit rozdílným výkladům daňových zákonů u jednotlivých finančních úřadů, jak se tomu nyní děje, míní Drábek. V případě, že poplatník nebude mít jistotu o správnosti vlastního výkladu, bude se moci obrátit na úřad, kde mu za poplatek závazně odpoví. Výše tohoto poplatku by měla být spíše symbolická, její primární význam je v ochraně před možným zneužíváním, podotkl.

Zodpovědní daňoví poplatníci by měli být co nejméně obtěžováni státní správou, uvedl po jednání prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Naopak tzv. černí pasažéři, kteří platit daně nechtějí, by měli být podle něj postihováni co nejvíce. Drábek také žádá jasná pravidla metodiky kontrol daňových úřadů ve firmách. "Chceme, aby se kontroly věnovaly pouze zásadním záležitostem," dodal.

Podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi, shodli se v tiskovém prohlášení zástupci komory a MF. Největší pozornost se prý bude věnovat těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají, a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pověst podnikatelského stavu.

MF také informovalo komoru o záměru integrovat daňovou a celní správu, což by mělo vést ke zlepšení efektivity systému správy daní. Vláda schválila záměr sloučit orgány daňové a celní správy a postupně slučovat systémy výběru daní a sociálního a zdravotního pojištění koncem minulého roku. Změna by prý měla snížit administrativní zátěž u plátců daní a pojistného, protože ti by jednali pouze s jediným úřadem.