Kromě zaměstnanců a živnostníků si musí hlídat daňové povinnosti také brigádníci, kteří pracují na základě uzavřené dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti. Pokud jsou jejich příjmy za tyto práce nízké a nedosahují stanovené hranice, mohou být od placení daně osvobozeni. Zatím mohou brigádníci příjmy za loňský rok danit postaru. Od letošního roku pak začínají platit nová pravidla, která celý systém zásadně změní a zřejmě přidělají práci zejména účetním.

Deník přináší seriál, který čtenářům může pomoci v orientaci v daňovém přiznání:

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání 2024: Do kdy ho podat, jak ho odevzdat, na co nezapomenout

Jak se dvě dohody, používané obvykle pro různá krátkodobá zaměstnání, od sebe vlastně liší? Dohoda o provedení práce (DPP) je limitována rozsahem nanejvýš 300 hodin práce v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) sice může brigádník pro jednoho zaměstnavatele pracovat až 20 hodin týdně, nejdéle však po dobu 52 týdnů.

Deník pro čtenáře připravil speciál o daňovém přiznání. Najdete ho ZDE

Dobrou zprávou pro „dohodáře“ je, že příjmy z dohod o provedení práce do výše 10 tisíc korun měsíčně nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a zaměstnavatel za pracovníka odvede takzvanou srážkovou daň ve výši 15 procent. „Brigádník dostane svoji odměnu v čistém a nemusí již z tohoto titulu daňové přiznání podávat,“ uvedl daňový expert poradenské kanceláře Rödl & Partner Jan Holeček.

Obdobné je to i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. Tam ovšem hranice pro povinnost k odvodům na sociální a zdravotní pojištění činí jen čtyři tisíce korun měsíčně.

Kdy se změní pravidla?

Pravidla se ovšem změní už od 1. července letošního roku, takže se s nimi budou muset brigádníci vyrovnat za rok, až budou podávat příští daňové přiznání. Limit pro povinnou účast na sociálním a zdravotním pojištění bude nově pro ty, kteří na DPP pracují u jediného zaměstnavatele, ve výši 25 procent průměrné mzdy (letos tedy 10 500 korun).

Zaměstnanec s více DPP uzavřenými současně bude mít limit ve výši 40 procent průměrné mzdy (letos 17 500 korun). Zaměstnavatelé budou při překročení jednoho z těchto limitů odvádět za brigádníka pojistné i zvýšené odvody a také odvody nemocenské pojištění. U DPČ se však nynější hranice pro povinné odvody nezmění.

Přečtěte si rozhovor s účetní k daňovému přiznání:

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání vám účetní zpracuje i za pět set korun, říká expertka

Myslet na daně se vyplatí i v případě příjmů z autorských honorářů. Ty se daní obdobně jako příjmy osob samostatně výdělečně činných. Výjimku tvoří příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud příjem od jednoho plátce za měsíc nepřesáhne 10 tisíc korun.

V tom případě je příjem zdaněn srážkovou daní ve výši 15 procent. „Autor v tomto režimu bohužel nemůže uplatnit související výdaje. Výhodou však je, že takové příjmy nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění,“ podotkl Holeček.

Ostatní honoráře musí autor uvést ve svém daňovém přiznání. Je povinen je podat i v případě, že nemá za zdaňovací období jiné příjmy, pokud jeho odměny přesahují 50 tisíc korun. „Pokud by autor měl navíc ještě příjmy ze zaměstnání, musel by příjmy z honorářů přiznat již od částky 20 000 korun za rok,“ uvedl Holeček.

Někteří zaměstnanci s velmi vysokými příjmy si od letošního roku výrazně připlatí na daních:

Někteří zaměstnanci s velmi vysokými příjmy si od letošního roku výrazně připlatí na daních. O víc peněz než ostatní je nově připraví jedno z opatření vládního úsporného balíčku. Podrobnosti najdete v článku
Vládní balíček zavařil bohatším zaměstnancům. Na dani si letos připlatí

Příjmy uváděné v daňovém přiznání je dále nutné uvést v přehledech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Na rozdíl od příjmů podléhajících srážkové dani totiž podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení je potřeba podat nejpozději do měsíce od skončení lhůty pro podání daňového přiznání. Vyplatí se myslet i na splnění této povinnosti. „Sankce za nepodání může činit až 50 tisíc korun,“ varoval Holeček.