Podatelny finančních úřadů budou od 27. března do pondělí 3. dubna, kdy je poslední den pro podání papírového daňového přiznání, otevřené každý všední den od 08:00 do 17:00 hodin. Za běžné situace je na většině finančních úřadů tři dny v týdnu provoz kratší.

Do neděle přijala Finanční správa zhruba 1,28 milionu daňových přiznání, z toho zhruba 623 tisíc mělo listinnou formu. Naprostou většinu přiznání zatím podaly fyzické osoby, bylo jich 1,15 milionu, vyplývá z pondělních údajů Finanční správy. Za poslední týden se počet podaných přiznání zvýšil o 310 tisíc, papírovou podobu měla polovina z nich.

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání za rok 2022: Jak a do kdy vyplnit, kdo ho podává

Loni firmy a lidé celkem odevzdali 2,83 milionu přiznání k dani z příjmu, z toho 54 procent tvořila papírová přiznání.

Finanční správa upozorňuje i na možnost podat přiznání elektronicky. Pro tyto případy je termín odevzdání 2. května. Elektronické daňové přiznání ale nemůže mít formu naskenovaného papírového formuláře, ale je nutné ho podat na formuláři ve formátu .xml. Takové podání je možné například pomocí portálu Moje daně, kam se lze přihlásit pomocí datové schránky, občanského průkazu s čipem nebo bankovní identity.

Elektronické daňové přiznání je povinné pro všechny, kdo mají ze zákona zřízenou datovou schránku. Letos se tak nově týká všech živnostníků.

Daňové přiznání. Ilustrační foto
Daňové přiznání za rok 2022: Jaké slevy uplatnit, jak je to s daňovým paušálem

Daňové přiznání je možné podat i prostřednictvím finančního poradce nebo advokáta. V takovém případě je lhůta pro podání do 3. července. Stejný termín platí také pro firmy, které podle zákona musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Do pěti dnů bez sankce 

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun.