Blížící se termín pro podání daňového přiznání za loňský rok přidělává starosti řadě lidí, na něž se tato povinnost vztahuje. Žádný strach z něj ovšem nemusí mít ti, kteří pobírají veškerý příjem od jediného zaměstnavatele a kteří jej včas do 15. února požádali o roční zúčtování daně. Pokud ovšem lidé mají i další příjmy, musí si daňové přiznání vypracovat sami, nebo si na to zjednat profesionály z oboru účetnictví.

Do výpočtu daně z příjmů je potřeba zahrnout kupříkladu přivýdělky z pronájmu bytu, domu či garáže anebo jiné nemovitosti. Dokonce třeba i když člověk pronajímá jedinou místnost. Důležité je ovšem to, jak vysoké tyto příjmy vlastně jsou. Přiznání k dani totiž nemusí řešit zaměstnanci, kteří si takto za rok přišli na méně než dvacet tisíc korun. Letos se tento limit výrazně zvýšil, ještě za předchozí rok činil šest tisíc korun.

Vše důležité o daňovém přiznání v roce 2024:

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání 2024: Do kdy ho podat, jak ho odevzdat, na co nezapomenout

Lidé bez jiných zdanitelných příjmů jej dokonce mají ve výši padesát tisíc korun. „Typicky se to týká důchodců, nepracujících studentů a osob na rodičovské dovolené,“ uvedla daňová poradkyně ze společnosti BDO Monika Lodrová.

Deník pro čtenáře připravil speciál o daňovém přiznání. Najdete ho ZDE

Kdo svými vedlejšími příjmy této hranice nedosáhl, sice nemusí podávat daňové přiznání, přesto není ušetřen všech povinností. I on totiž musí podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění. „Bývá to častá chyba, když si lidé myslí, že pokud nemusí podávat daňové přiznání, nepodávají ani tyto přehledy,“ řekla zakladatelka společnosti UOL Účetnictví Jana Jáčová. Podávat je podle ní musí třeba i studenti či důchodci s živnostenským listem.

Pronájem či prodej nemovitosti

Jak vysoká daň za pronájem nemovitosti bude? Podle Lodrové je základem daně zisk z pronájmu. Od nájemného si poplatník v případě dlouhodobého pronájmu může odečíst související výdaje jako jsou odpisy nemovité věci, daň z nemovitosti případně další náklady. „Pokud pronajímatel nechce evidovat skutečné výdaje spojené s pronájmem, může použít výdajový paušál ve výši třiceti procent příjmů,“ podotkla Lodrová. Tato částka však může činit nanejvýš 600 tisíc korun.

Po odečtení výdajů se vypočítá základ daně, z něhož člověk musí zaplatit daň ve výši patnácti procent. Kdyby však zisk z pronájmu nemovitostí či součet dílčích základů daně přesáhl částku 1 935 552 korun, tedy 48násobek průměrné mzdy, sazba daně se zvýší na 23 procent.

Školkovné nebo slevu na studenta lidé letos dostanou naposled:

Víte, jaké slevy si můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023? Připravili jsme pro vás důležité informace
Daňové přiznání: Školkovné nebo slevu na studenta lidé letos dostanou naposled

V případě krátkodobých nájmů například přes zprostředkovatelské platformy již jde o příjem z poskytování ubytovacích služeb. Jejich poskytovatel by měl mít příslušné živnostenské oprávnění, odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění a také plnit povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmu je třeba platit i při prodeji nemovitostí. Počítá se ze zisku, tedy rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou. Platit se ale nemusí, pokud fyzická osoba byla jejím vlastníkem déle než pět let nebo pokud v ní bezprostředně před prodejem sám bydlel alespoň dva roky. Na této dani lze ušetřit tak, že do konce roku následujícího po roku prodeje člověk využije získané peníze k nákupu bytu, domu či jejich rekonstrukci k uspokojení vlastní bytové potřeby. „Záměr využít toto osvobození je však nutné oznámit na finanční úřad do termínu pro podání daňového přiznání za dané období,“ podotkla Lodrová.

Videonávod k daňovému přiznání:

Zdroj: Youtube

Akcie i bitcoiny

Daň z příjmů fyzické osoby obvykle nemusí platit za prodej movitých věcí. „Výjimkou jsou motorová silniční vozidla, letadla nebo lodě, u kterých musí pro osvobození příjmu přesahovat doba mezi jejich koupí a prodejem rok,“ vysvětlila Lodrová.

Pokud lidé investují do akcií společností, které vyplácejí akcionářům podíl na zisku – dividenda, musí zdanit pouze peníze vyplácené ze zahraničí. Jestliže akciové společnosti sídlí v Česku, akcionáři dostanou na účet peníze již zdaněné.

Přečtěte si rozhovor s účetní k daňovému přiznání:

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání vám účetní zpracuje i za pět set korun, říká expertka

Povinnost platit daň je třeba hlídat také při prodeji akcií. Osvobozen je od ní v případě, že je měl akcionář v držení déle než tři roky. Pokud je prodá dříve, musí je uvést do daňového přiznání, pokud z nich měl vyšší příjem než 100 tisíc korun.

Od daně z příjmů nejsou osvobozeni ani lidé, kteří získali peníze z prodeje bitcoinů. „Pokud na nich vyděláte, rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou je třeba zdanit,“ dodala Jáčová z UOL Účetnictví.