Vláda se v řadě případů inspirovala doporučením Národní ekonomické rady vlády. Úsporná opatření se v nejvyšší míře dotknou národních dotací zejména pro podnikatele. Zároveň se jim kabinet chystá zvýšit daně. Hlouběji do kapsy ale budou muset sáhnout i spotřebitelé. Nejenže třeba zdraží dálniční známka, ale změní se také sazby daně z přidané hodnoty.

Dvě sazby DPH

Vláda počítá s tím, že sníží počet sazeb DPH ze tří na dvě. Dosud jsou sazby 10, 15 a 21 procent. Nově budou 12 a 21 procent.

Ve snížené sazbě 12 % budou například:
• potraviny
• léky
• zdravotnické pomůcky
• stavební práce pro bydlení
teplo
• vodné a stočné
• časopisy

Z 10 a 15 % na 21 % vláda přesouvá například:
• točené pivo
• úklidové práce v domácnostech
• kadeřnické a holičské práce
• služby autorů a umělců
• noviny
• svoz odpadu
• palivové dřevo

Z 21 na 12 % se přesune pouze příležitostná hromadná autobusová doprava. Na knihy bude nulová DPH. Nulová sazba na knihy se v současné době uplatňuje v Dánsku, Irsku a Velké Británii.

Vyšší firemní daně

Předložený návrh balíčku na ozdravení veřejných financí počítá s zvýšení daně pro právnické osoby z 19 na 21 %. Vláda argumentuje tím, že současná sazba patří ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie k těm nižším. Jejím zvýšením se Česká republika dostane na průměr EU.

Snížení národních dotací

Vláda se chystá snížit národní dotace o 54,4 miliardy korun, nejvíce pak do průmyslu. Podle vlády se z dotací stal dotační byznys a vytratil se záměr snižovat pomocí těchto příspěvků regionální či jiné nerovnosti.

Dotační byznys naopak pokřivuje tržní prostředí zejména ve prospěch velkých firem. Navíc počet dotačních titulů neúměrně roste a společně s tím narůstá i nákladná administrativa na jejich poskytování. Na to dlouhodobě upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Kde chce vláda na dotacích ušetřit nejvíc? (v mld. Kč)

• Průmysl a obchod – 20
• Zemědělství – 10,2
• Doprava – 6
• Místní rozvoj – 2,8
• Školství – 2
• Ostatní – 13,4

Dražší dálniční známka

Dálniční známka zdraží o 800 korun z nynějších 1 500 na 2 300 korun. Zároveň chce vláda zavést pravidelnou valorizaci, která bude zohledňovat inflaci. Současná cena dálniční známky platí od roku 2012 a od té doby se podle vlády její reálná hodnota propadla. Cena dálniční známky se bude při valorizaci zvyšovat v řádu celých stokorun.

close Dálnice - Ilustrační foto info Zdroj: Shutterstock zoom_in Dálnice - Ilustrační foto

Daň z nemovitosti

Vláda předpokládá zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek. Vláda zároveň zvažuje automatickou valorizaci této daně podle inflace. Ta by měla být zavedena od roku 2025. Většina sazeb daně nevzrostla od roku 2010.

Příklad:

Byt 70 m2

Nyní

Nově

Praha 1

1 700

cca 2 500

Brno

600

1 200

Plzeň

až 770

cca 1 450

Snížení podpory stavebního spoření

Méně výhodné bude stavební spoření. Vláda navrhla snížení jeho státní podpory na maximální výši tisíc korun za rok pro nové i stávající smlouvy.

Zrušení daňových výjimek

Vláda navrhla zrušit nebo snížit celkem 22 daňových výjimek.

Co se sníží?
• Sleva na dani na manželku/manžela. Nově se omezí na manžela/manželku pečující o dítě do tří let věku.
• Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to z nynějšího jednoho milionu korun na 500 tisíc.

Co se zruší?
Školkovné
• Sleva na dani na studenta
• Osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům
• Osvobození nadlimitních stravenek
• Odpočet za členské příspěvky odborům

Vyšší spotřební daň

U tabáku by se příští rok měla zvednout spotřební daň o 10 %. V letech 2025 až 2027 každý rok ještě o 5 %. U zahřívaného tabáku by se v letech 2024 až 2027 měla spotřební daň zvedat pravidelně o 15 procent. Nově bude zavedena spotřební daň u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Zdražit by měl i alkohol. Vláda počítá se zvýšením spotřební daně o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém roce 2025 až 2027.

Spotřební daň by se měla zvýšit u motorové nafty, a to na úroveň, v jaké byla před invazí Ruska na Ukrajinu. V tomto případě by vláda chtěla daň zvýšit dříve než v lednu příštího roku. Daň by se vrátila na původní výši 9,95 koruny.

Tichá vína bez daně

Ve hře byla i spotřební daň na tichá vína, kdy se uvažovalo o výši 23,40 koruny za litr. Nápad ale vyvolal značný odpor Svazu měst a obcí a samotných vinařů, kteří argumentovali tím, že podobná taxa není v žádné zemi, kde je výroba vína významnou složkou národního hospodářství. Vláda nakonec se spotřební daní na tichá vína nepřišla.