Termín pro letošní podání daňového přiznání se kvapem blíží. Živnostníci (tedy fyzické osoby) jej musí odevzdat do pondělí 3. dubna. Ti, kteří jej podávají elektronicky, pak do úterý 2. května. Pokud loni darovali peníze na dobročinné účely, za určitých podmínek si je mohou odečíst ze základu daně. Týká se to kupříkladu darů neziskovým organizacím pomáhajícím dětem a dospělým v těžkých situacích, sportovním oddílům či třeba zvířecím útulkům. Deník přináší stručný přehled, podpořený odborným vysvětlením finanční expertky.

Jaký dar na dobročinný účel je možné odepsat?
Dar lze uplatnit jako položku snižující základ daně, tedy nikoli daň výslednou, ale částku, z níž se vypočítává. „Musí se jednat o dar neziskové organizaci na dobročinné účely. Nelze uplatnit dar například sportovci nebo umělci, tedy fyzické osobě. Jako dar lze uplatnit i darování krve, a to tři tisíce korun za každý odběr,“ uvedla pro Deník výkonná ředitelka pražského eventového centra Sněmovní 7 Zdeňka Kardošová.

Kolik peněz si lze "odepsat"?
Dar ze základu daně si může odepsat člověk, který loni na dobročinné účely daroval částku v souhrnné výši minimálně tisíc korun nebo dvou procent z jeho původního daňového základu. „Částka, o kterou si můžete daňový základ snížit, je limitovaná i na horní hranici. Nejvýše lze uplatnit 15 procent ze základu daně,“ vysvětlila finanční expertka. Cokoli, co člověk daroval nad tuto výši, z daňového základu odečíst nemůže.

Jak je možné dar prokázat?
Dar je nutné finančnímu úřadu řádně doložit. Jeho odpis ze základu daně může tedy uplatnit jen ten, kdo ho věnoval pod svým jménem, nikoli anonymně. „K prokázání správci daně slouží darovací smlouva nebo potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely,“ zdůraznila Kardošová. Pokud člověk takové potvrzení doposud nemá, je třeba si jej na obdarované organizaci včas vyžádat. Dokument musí obsahovat příjemce a hodnotu daru, účel jeho poskytnutí a datum darování.

Může člověk odepsat i dar jednotlivci?
Pokud se člověk rozhodne přispět třeba konkrétnímu dítěti s postižením na rehabilitace, nemůže si základ daně o takový dar snížit. „Jednotlivce lze v České republice podpořit a zároveň si uplatnit snížení základu daně jen skrz neziskovou organizaci. Například sportovce přes jeho sportovní oddíl nebo asociaci, popřípadě přes nějaký portál jako třeba Donio,“ nastínila expertka. Pokud někdo přispívá opuštěným psům či kočkám, musí tak (pokud si chce dar odepsat ze základu daně) činit přes útulky.

close Pes v útulku - Ilustrační foto info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pes v útulku - Ilustrační foto

Jak je to se zdaněním daru?
Dar pomůže neziskové organizaci i v tom smyslu, že ta jej nemusí danit (byť daňové přiznání podat musí). Pokud ale člověk poskytne dar jedinci (ne tedy přes neziskovku), obdarovaný ho musí nejen ve svém přiznání k dani z příjmů přiznat, ale i zdanit. A to v případě, že přesáhne částku 15 tisíc korun od jednoho dárce za rok a není od příbuzných či blízkých žijících v jedné domácnosti. „Dar nemusí mít jen finanční podobu, může jít i o darování nějakého majetku nebo popřípadě poskytnutí služeb jako daru,“ zdůraznila Kardošová.

Jaká je odlišnost na Slovensku?
Na Slovensku si člověk, který přispěje na dobročinné účely, dar z daňového základu odečíst nemůže. Přináší to ale úlevu obdarovanému, který dostane dar přímo (jako prostředník není nutná neziskovka). „Když tam někdo přispěje člověku ke zvládnutí těžké životní situace, obdarovaný nemusí dar danit,“ shrnula Kardošová. To neplatí v případě, získal-li člověk na Slovensku dar v souvislosti se zaměstnáním, výkonem podnikatelské činnosti, nájmem a podobně. Pak ho danit musí.