Podle žebříčku je na tom Česko nejlépe se základními lidskými potřebami, konkrétně s výživou a základní lékařskou péčí, úrovní pitné vody a hygieny, přístřeším a osobní bezpečností. Vysoké hodnocení má také v dostupnosti základního vzdělání.

Naopak úroveň tolerance v Česku klesá a řadí jej mezi země, jako je například Botswana.

"Česko se již několik let drží na vysoké pozici. Ukazuje se, že ekonomický i společenský rozvoj jsou dva důležité faktory, které se vzájemně podporují," uvedl prezident Deloitte v Česku Josef Kotrba. Dodal ale, že ekonomický růst není vždy zárukou rozvoje společnosti. Například USA je z hlediska HDP na hlavu nejbohatší zemí G7, přesto v polovině sledovaných kategorií za srovnatelnými zeměmi výrazně zaostává. Mimo jiné v oblasti vzdělávání, zdraví a osobního bezpečí.

Deloitte index společenského rozvoje každoročně sestavuje společně s neziskovou organizací Social Progress Imperative.

Index každoročně hodnotí země v 50 různých kategoriích. Česká republika je ve skupině 24 zemí s vysokou úrovní společenského rozvoje, do níž patří například USA, Japonsko nebo Francie. Z nových zemí EU je na tom lépe už jen Slovinsko, naopak Česko je v žebříčku na vyšších pozicích než Itálie, Kypr, Slovensko nebo Řecko.

První tři příčky tradičně ovládly skandinávské země - letos Dánsko, Finsko a Island. Na konci je Čad, Afghánistán a Středoafrická republika.

Index společenského rozvoje 2017

1. Dánsko 90,57
2. Finsko 90,53
3. a 4. Island 90,27
3. a 4. Norsko 90,27
5. Švýcarsko 90,10
6. Kanada 89,84
7. Nizozemsko 89,82
8. Švédsko 89,66
9. a 10. Austrálie 89,30
9. a 10. Nový Zéland 89,30

Zdroj: Deloitte