Ženy by přitom do důchodu chtěly odejít v 44 procentech před šedesátkou, mužům by naopak v 71 procentech nevadilo zakončit pracovní kariéru později, nejčastěji v 60 - 64 letech života. Vyplynulo to z nového průzkumu pojišťovny NN (donedávna ING) a penzijní společnosti stejného názvu. Na otázky agentury NMS v něm odpovídalo 505 občanů v ekonomicky aktivní fázi života.

S postupně se prodlužujícím věkem, ale také v důsledku nevhodných rozhodnutí vlád, se hranice odchodu do důchodu neúměrně zvyšuje. Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 65 letech, mladší ročníky podle dosavadního zákona ještě později.

Zdraví a peníze

Zřejmě i kvůli svévolnému hospodaření polistopadových vlád s prostředky určenými na důchodové zabezpečení se většina dotázaných obává, že i v důchodu bude muset pracovat. V tomto duchu odpovědělo 62 procent účastníků průzkumu.

V současnosti pracuje každý desátý důchodce, průměrný důchod dosahuje asi třináct tisíc korun. Jistě i to je svérázná a nelichotivá vizitka nynějších ekonomických poměrů.

Z výzkumu dále vyplynulo, že pro 93 procent respondentů je nejdůležitější zachovat si v důchodu dobré zdraví a 89 procent dotázaných považuje za předpoklad šťastných let ve stáří zejména dostatek peněz.

Kateřina Štěrbová, ředitelka marketingu a vývoje produktů NN tvrdí, že „odborníci doporučují mít na penzi připraveny prostředky dosahující 60 až 80 procent příjmu v ekonomicky aktivním věku." Zastává názor, že pokud si lidé chtějí zachovat předchozí životní standard a naplnit očekávání, musí si našetřit, anebo jít do důchodu později.