„Je to skvělá zpráva pro žadatele o dotace, kteří disponují dostatkem peněz na pořízení nového topení,“ zhodnotil možnost zpětného proplacení nákladů Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. Podle něj je příprava podkladů pro podání žádosti otázkou několika hodin. Samotná výměna kotle pak vyjde průměrně na dva až tři dny.

Nejdéle trvá vyřízení kotlíkové žádosti. Od prvního kontaktu se zákazníkem po podání závěrečného vyúčtování na krajský úřad uběhne často až pět měsíců. Žadatelé se nicméně mohou obrátit na některou ze společností, které se výměnou kotlů zabývají. Ta za ně následně celý proces kotlíkových dotací vyřídí – od pořízení fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva přes přípravu a podání žádosti o dotaci, realizaci výměny tepelného zdroje až po závěrečné vyúčtování.

Na co lze získat dotaci
tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

nová otopná soustava

rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření

úpravy spalinových cest

projektová dokumentace

Druhá vlna programu kotlíkových dotací, který si klade za cíl výrazné zlepšení ovzduší v Česku, odstartuje počátkem letošního září. Během této fáze chce ministerstvo životního prostředí rozdělit 3,4 miliardy korun mezi minimálně 35 tisíc domácností. Na pořízení nového plynového kondenzačního kotle lze získat dotaci až 102 500 Kč.

Dotace se ve druhém kole už nebudou vztahovat na kotle pouze na uhlí. Další podstatnou změnu představuje podávání dotačních žádostí, které bude probíhat výhradně elektronickou formou. Ve druhé vlně už také není nutné realizovat takzvané dílčí mikroenergetické opatření, které by snížilo energetickou náročnost budovy. „Na druhou stranu ale bude muset dotyčný doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva,“ upozornil Ruml.

ČPS doporučuje jako nejvhodnější základ vytápění rodinných domů plynový kondenzační kotel. „Kotle na zemní plyn mají vysokou účinnost. Žádný jiný způsob vytápění neohřeje zásobník vody tak rychle,“ uvedl hlavní výhodu těchto zařízení Ruml. K tomu je nutno připočíst nenáročnost obsluhy i nižší četnost čištění a údržby.

V první dotační vlně, která byla spuštěna v létě 2015, se přerozdělovaly tři miliardy korun. Výměnou starých kotlů za nové v rámci první dotační vlny by se mělo ovzduší ročně pročistit o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek. Snížily se i emise skleníkových plynů – u oxidu uhličitého by to mělo být o více než 168 750 tun. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit celkem devět miliard korun.

Každá desátá žádost o kotlíkové dotace nicméně v minulosti neuspěla kvůli formálním nedostatkům. Mnoho lidí má problém zorientovat se v podmínkách stanovených příslušnými krajskými úřady. Odborníci z energetické firmy Innogy při zpracování podkladů pro nadcházející výzvu nejčastěji narážejí na chybějící doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva.

„Málokdo si ale uvědomuje, jak málo času představuje desetidenní lhůta pro zpracování všeho potřebného,“ varoval Martin Chalupský, tiskový Innogy. Pro žadatele z některých krajů, jako je například Karlovarský nebo Moravskoslezský, je de facto pět minut po dvanácté, protože příjem žádostí se spustí už ve středu 30. srpna, respektive v úterý 5. září.  Stačí, když žadatel nedodrží byť jen jednu z podmínek, a ztratí dotaci nárok.

Častým nedostatkem a chybou v žádostech je podle specialistů z Innogy také skutečnost, že nemovitost není v katastru vedena jako rodinný dům. Další je nesplnění požadavku na to, aby objekt byl z větší části vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Ten musí být po udělení dotace ekologicky zlikvidován, nelze jej tedy ponechat ani jako doplňkový zdroj vytápění. Totéž platí pro krby nebo krbová kamna.

„V současnosti evidujeme stovky žádostí a větší část máme už připravenou pro podání,“ pochlubil se Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací. Balíček pro kotlíkové dotace zahrnující vše na klíč nabízí také Innogy.