Celková hodnota rtuti ve výrobku byla téměř třikrát vyšší, než je povolena norma. Zvýšený obsah rtuti byl také v dalších šaržích výrobku (datum výroby 1. 10. a 8. 10. 2019) a také v surovině použité při výrobě příkrmu – tuňáku ve vlastní šťávě původem z Ekvádoru.

V Česku byl výrobek prodáván například v obchodních řetězcích Kaufland, Tesco a Albert. Na internetu ho nabízel obchod Mall.cz. Spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili, jej mohou vracet přímo výrobci (e-mail: reklamace@orkla.cz, telefon 602 644 627).

Identifikace výrobku:
Název: Hamánek – tuňák se zeleninou a bramborem (190 gramů)
Výrobce: Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, CZ 314
Datum výroby: 15. 7. 2018; 1. 10. 2019; 8. 10. 2019
Datum minimální trvanlivosti: 13. 1. 2021; 1. 4. 2021; 8. 4. 2021

Do prodeje se po celém Česku dostalo zhruba 4500 balení příkrmu

Toxický kov

Rtuť patří mezi velmi toxické kovy. Organické sloučeniny rtuti  (např. metylrtuť) se nachází v rybách, zejména pak u déle žijících dravých ryb jako jsou tuňák nebo mečoun.

Rtuť může způsobit změnu dědičných vlastností, poškodit centrální nervovou soustavu a mozek, což bylo pozorováno při otravách v Japonsku.

Dlouhodobé zatížení rtutí může vyvolávat chronická onemocnění jako např. diabetes, roztroušenou sklerózu nebo revmatické choroby.