Zajistit dostupné připojení k rychlému internetu i v těch nejodlehlejších místech republiky a zároveň podstatně zvýšit kvality stávajících služeb. To jsou ve zkratce cíle vládního projektu „Digitální Česko“, který odstartoval nedávno. Realizaci má na starosti především Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Odstranit rozdíly

Internet už není jen fenoménem několika nadšenců; zvláště v posledních letech se stal také nedílným pracovním nástrojem mnoha zaměstnanců. Jeho dostupnost však v České republice stále není optimální a zejména v okrajovějších částech země to může způsobovat problémy se zaměstnaností.

Dříve se této problematice věnovala Národní broadbandová strategie pod záštitou ministerstva vnitra. Na ni teď volně navazuje projekt „Digitální Česko“, který tuto problematiku pojímá podstatně hlouběji a zahrnuje koordinaci více subjektů.

Na co konkrétně se tedy můžeme těšit? Jedná se především o redukci „digitální propasti“ mezi městy a venkovem. V praxi bychom se tak měli dočkat připojení o rychlosti nejméně dvou megabitů za sekundu v každé obydlené části republiky. Ve městech by se pak mělo minimum pohybovat na hranici deseti megabitů. „Tyto technologie jsou již dostupné a v zásadě nic nebrání jejich nasazení,“ říká k tomu ředitel společnosti Nokia Siemens Networks v České republice Aleš Voženílek. Ta je jedním z uchazečů o výstavbu sítí a příslušné infrastruktury. „Řešením pro odlehlejší místa v Česku by mohla být bezdrátová technologie LTE, fungující například v sousedním Německu, která není tak náročná na výstavbu, a přitom poskytuje stejnou kvalitu připojení,“ dodává.

To jsou však plány pouze do roku 2013, o dva roky později by obyvatelé městských aglomerací měli jezdit po informační superdálnici minimální rychlostí 30 megabitů za vteřinu, což pro ilustraci představuje stažení běžného filmu asi za tři minuty.

Na úřady osobně ne

Vládním cílem však není primárně zábava, ale zvýšení konkurenceschopnosti země zpřístupněním různých technologií nejširším vrstvám obyvatel. Nový projekt proto zahrnuje i elektronizaci státní správy, což by mělo přinést nižší administrativní zátěž a zjednodušení styku s úřady.

„Důležité je, aby strategie digitální země vycházela kromě potřeb občanů a soukromého sektoru také z potřeb orgánů veřejné správy a vytvořila tím rámec efektivního a účelného naplňování jednotlivých dílčích projektů, jako jsou například e–Health, e–Government
a e–Justice. Služby nabízené veřejnou správou jsou důležitým faktorem využívání internetu, protože dálkový přístup k těmto službám významně urychluje a zjednodušuje komunikaci všech zájemců s veřejnou správou,“ uvedl Jan Duben, ředitel sekce elektronické komunikace a poštovních služeb ministerstva průmyslu a obchodu.

Už během následujících dvou let by se mohly fronty na úřadech výrazně zkrátit. Otázkou však zůstává, zdali se ambiciózní projekt začne skutečně realizovat dle daného plánu. Stále totiž existuje přibližně deset procent obyvatel, kteří k širokopásmovému internetu nemají přístup. Nezřídka jde o oblasti, ve kterých je výstavba klasické kabelové sítě velice nákladná s minimální návratností investic. Zde je však reálná možnost připojení k internetu přes mobilní sítě.

„Ačkoliv byl rozmach mobilních telefonů v České republice obrovský a v Evropě jsme patřili ke špičce, v oblasti mobilního připojení k internetu zaostáváme. Přitom by vytyčené strategii plně odpovídala nová technologie LTE, navazující na současnou síť 3G,“ domnívá se Aleš Voženílek.

Ta je totiž podle něj vhodná pro městské i venkovské oblasti a zároveň poskytuje dostatečné pohodlí a rychlost připojení. V České republice ji společnost Nokia Siemens Networks ověřovala v loňském roce ve spolupráci s O2, v jiných zemích Evropy však již funguje bez problémů.

Pokud se tedy projekt podaří úspěšně realizovat, je možné, že dříve znevýhodněné okrajové části země získají předpoklady ke snížení nezaměstnanosti.

„Pevně věřím, že projekt Digitálního Česka pomůže zvýšit naši konkurenceschopnost v rámci Evropy i světa,“ říká Aleš Voženílek.

Čtěte také: Internet zdarma, ale i za několik stovek

ONDŘEJ PAVELEK