Přestože úroková sazba je první věc, která zaujme každého už na první pohled, není to hlavní ukazatel, který bychom měli sledovat. Tím je roční procentní sazba nákladů (známá pod zkratkou RPSN). Ta by měla zahrnovat všechny náklady spojené s úvěrem, tedy nejen úrok jako takový, ale i veškeré poplatky. Ty u některých úvěrů tvoří v celkovém součtu velmi podstatnou sumu, která dokonce převáží i samotný úrok. Nenechme se tedy nalákat na „akční" úrokovou sazbu, ale vždy důkladně zkoumejte i úroveň zmíněné sazby a nechme si vysvětlit všechny poplatky, které při splácení úvěru uhradíme.

Další podstatnou věcí, která by měla zajímat každého potenciálního dlužníka, jsou smluvní sankce v případě nepředvídatelných situací a vůbec „přívětivost" smluvních ustanovení. Ať už jde o ty příznivější, jako jsou třeba podmínky předčasného splacení úvěru, nebo ty méně příznivé, které by mohly znamenat, že nebudete schopni úvěr splácet, případně že budete potřebovat splácení upravit.

Co se týče srozumitelnosti smluv jako takových, mohou vám pomoci i některé osvětové aktivity, jako je například index osvětového úvěrování, který hodnotí jednotlivá ustanovení a zejména smluvní sankce.

Velká pozornost je věnována i postupu při problémech se splácením (rozhodčí doložka) a postupu při případném vymáhání úvěru (notoricky známé exekuce). Obecně však platí, že srozumitelné a spotřebiteli přívětivě nastavené smlouvy nemusí být automaticky „nejlevnější" co do úroku a celkových nákladů. Najít rovnováhu mezi přívětivostí a cenou služby je svébytným rozhodnutí každého zákazníka.

Aktuální hodnoty indexu najdete na internetové adrese www.clovekvtisni.cz/ cs/socialniprace/socialni-integrace/index-eticke- ho-uverovani.

Jisté je, že s výběrem může pomoci finanční poradce.

Jak již bylo řečeno, i na trhu spotřebitelských úvěrů jsme svědky ostré konkurence, ze které můžete jako spotřebitelé těžit. Byla by přece škoda rodinnému rozpočtu alespoň trochu neulehčit, vyskytne-li se příhodná situace.

Srovnat si nabídky všech významných bank a úvěrových společností je však téměř sisyfovská práce, proto se vyplatí využít služby nezávislého finančního poradce. Ten by měl být schopen sesumírovat pro zájemce všechny relevantní nabídky v rámci vyjádřených přání, ale také připravit celkový finanční plán domácnosti, který ukáže, zda přece jen není výhodnější raději si na splnění daného cíle naspořit či využít kombinaci několika produktů (například ošetřit rizika spojená s úvěrem vhodným pojištěním).

Jak obejít problémy

V neposlední řadě by měl poradce pomoci v nestandardní situaci, kupříkladu při problémech s úvěrovou historií. Zde máme na mysli zápis v registru dlužníků či pomoc v akutním krizovém stavu.

Ačkoliv pomoc specialisty na finance je u úvěrů stejně jako u dalších produktů často neocenitelná, je třeba myslet na to, že splácení úvěru a rizika s tím spojená ponese vždy spotřebitel jakožto dlužník. Na to je třeba pamatovat při čtení svůdných inzerátů anonymních poskytovatelů drobných úvěrů, které ač se jednotlivě mohou zdát zanedbatelné, v součtu nezřídka přerostou zákazníkům přes hlavu. Následky, ať už finanční, nebo sociální, pak bývají smutné, v některých případech přímo tragické.

JIŘÍ ŠINDELÁŘ
Autor je výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství.