Řada lidí se snaží dluh řešit nejdříve vlastními silami. Ze začátku platí každý měsíc, když stav účtu dovolí. Protože však mají napjatý rozpočet, složenky doslova „losují" a platí jen ty nejdůležitější. Tím však neuspokojí všechny věřitele a problém se prohlubuje.

Přibližně polovina klientů se snaží s věřiteli domluvit, ale často neúspěšně. Dlužníci obvykle nemají dostatek peněz a finanční instituce nej-sou ochotny přistoupit na splátkový kalendář, který navrhuje zadlužená osoba. Někteří vnímají tento postoj jako schválnost. V přístupu bank vidí snahu obohatit se o narůstající úroky a penále.

Někteří lidé pociťují silný pocit křivdy z postoje věřitele. Přestože se snažili plnit domluvené podmínky, dluh končí v inkasní agentuře.

Jakého právníka?

Velkou autoritou v oblasti financí je pro dlužníky odborník, který není spojen s věřitelem. Ideální je právník působící v rámci nějaké nadace, instituce pod záštitou Evropské unie a podobně. Nedůvěru vůči právníkům naopak pociťují dlužníci, kteří se stali obětí podvodu. Zklamání pak promítají do postoje k poskytovatelům právních služeb.

Vhodnou autoritu mohou představovat úspěšní podnikatelé, kteří se umí dobře postarat o vlastní finance. Autoritami mezi osobnostmi bývají nejčastěji zpěváci, herci a „silné" ženy. Dotázaní nejčastěji uváděli Karla Gotta a Jaromíra Jágra, kteří začínali od nuly a v životě obstáli. Mezi ženami lidé nejčastěji obdivují Kateřinu Brožovou a Zlatu Adamovskou. Jejich autoritu podtrhuje snaha bojovat za druhé a zastávat se slabších, ale také osobní zkušenost založená na překonání životních úskalí.

Všichni dlužníci se shodují v tom, že nejlepší strategií je včasná komunikace s věřitelem, který může pomoci dluh vyřešit, případně oddálit soudní řízení a s ním spojený růst dluhu. Ti, co zaujali pasivní postoj, zpětně nechápou, proč situaci neřešili dříve a místo několika desítek tisíc korun se musí nyní zabývat dluhem dosahujícím několika set tisíc korun.

Rodina je vše

„Lidé hledají v těžkých životních chvílích pomoc u nejbližších. Známý právník nebo finanční poradce sice poradí, ale největší oporou bývá navzdory tomu rodina. Každý člověk, který má finanční potíže, ocení vstřícnost okolí. Podpora může mít jakoukoli podobu, ať už citovou, či finanční. Přízeň rodiny je však pro dlužníka mimo jiné i velkou motivací splatit dluh," říká Martin Hubáček ze společnosti APS.

Dluhy po rozchodu

Příběh Pavla je příběhem dnešní doby, protože potkává spoustu lidí, kteří se rozhodnou žít spolu a půjčí si peníze na společné bydlení.

Koupě bytu jako „společný projekt", ale také riziko

Pavel žil i s přítelkyní Věrou v bytě, který si koupili už společně. Pavel ani Věra však neměli dostatek peněz, aby byt financovali z vlastních zdrojů, a tak byla hypotéka nejlepší řešení. Oba se na vlastní byt těšili, protože v předchozích letech žili hlavně v podnájmu, navíc po několika měsících vztahu dozráli do stadia, kdy chtěli mít „něco společného".

Po deseti letech vztahu s Pavlem si však Věra našla jiného partnera, za kterým také odešla. Pavel zůstal v bytě sám a zůstaly na něm rovněž pravidelné splátky hypotéky, o které se doposud dělil s partnerkou. Po rozchodu bylo třeba vyřešit otázku vypořádání a Pavel se rozhodl Věře vyplatit podíl za společné splácení hypotéky. Tato varianta pro něho byla přijatelnější než prodej bytu, ve kterém si už zvykl.

Sám na splátky hypotéky i na půjčky

Aby mohl vyplatit Věru, Pavel použil všechny svoje zdroje. I když se vydal z veškerých finančních rezerv, stejně mu prostředky na úhradu Věřina podílu nestačily. Na zbývající sumu si vzal bankovní úvěr. Sice se mu podařilo podíl splatit, ale náhle měl na krku hypotéku a spotřební úvěr.

Věděl, že hypotéka má prioritu a musí ji platit, jinak přijde o střechu nad hlavou. S bankou se snažil domluvit na úpravě splátek spotřebního úvěru, ale i tak se opožďoval v pravidelných platbách, až nakonec přestal platit úplně. Bance nakonec došla trpělivost a smlouvu vypověděla. Inkasní agentura, která pohledávku převzala, se s Pavlem snažila vést dialog, ovšem marně. Kontaktu se vyhýbal, protože nevěděl, že si může dohodnout například i splátkový kalendář.

Rodina podala záchrannou ruku

Pro Pavla to bylo těžké období. Pociťoval frustraci ze ztráty partnerky, utápěl se v dluzích a neměl peníze ani na to, aby šel s kamarády na pivo.

Před rodinou se styděl a o finančních problémech nemluvil. Bylo toho zkrátka moc, uzavřel se do sebe a s nikým nekomunikoval. Za několik měsíců se objevila výzva k úhradě od právní kanceláře a Pavel věděl, že je zle. Ze všeho nejvíce se v této tíživé situaci obával názoru rodiny a odsouzení. Měl strach, co na jeho problémy řeknou jeho rodiče a sestra. Nakonec je pozval k sobě domů a všechno jim řekl.

Byl však překvapen reakcí. Sestra ihned vzala telefon a vytočila číslo uvedené v dopisech od věřitele. Chtěla znát dlužnou částku, která činila 350 tisíc korun a možnosti platby. S rodiči se domluvila, že ona splatí polovinu a rodiče druhou, z rezerv, které měli na důchod. Pavel vrací peníze rodině po částkách. Nebýt této pomoci, přišel by o vše.

PETR KOUTNÝ