Stačí málo a stanou se přítěží, kvůli které dochází k narušení rodinného ovzduší. Psychicky jsou pak ohroženy zejména nejmladší a nejstarší členové rodiny. V horších případech je rodina rozdělena nechtěnou odlukou (například odchodem za prací do vzdáleného města), ale někdy dochází i ke skrývání se před věřiteli.

Co je dluhová past

V nejhorším případě taková situace končí odebráním dětí do ústavní péče, případně soudem pro dospělého dlužníka. Je proto cílem různých neziskových organizací (a v posledních letech také státu, což lze jen přivítat) posilování finanční gramotnosti, aby se lidé vyvarovali dluhové pasti. Pod tímto pojmem odborníci rozumí stav, kdy si dlužník musí znovu půjčit, aby splatil starší dluhy.

Zdá se, že toto úsilí přináší první plody. Tak alespoň můžeme interpretovat čerstvou statistiku sdružení Solus, které vede registr fyzických osob dlužníků. Sdružení má v současnosti 46 členů ze šesti hospodářských odvětví, včetně finančnictví, takže výsledky je možné považovat za reprezentativní.

Ze statistiky vyplývá, že ke konci prvního čtvrtletí mělo dluh po splatnosti 8,18 procenta dospělých obyvatel republiky ve srovnání s 8,23 procenta k 31. prosinci 2014. K poklesu počtu osob, které nejsou schopny plnit závazky, tak došlo již ve druhém čtvrtletí v řadě.

Vůbec poprvé v historii sledování regionálních údajů došlo ke zlepšení ve všech krajích.

Dlouhodobě nejhorší zůstává situace v Ústeckém kraji, kde u členů zmíněného sdružení dlouhodobě neplní závazky 15,24 procenta dospělých obyvatel. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj. Nejméně potíží se splácením závazků mají naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde se podíl osob s dluhem po splatnosti pohybuje kolem 5,5 procenta.

„Spojením informací z několika ekonomických sektorů a spolupráce s největšími poskytovateli služeb v různých odvětvích má naše sdružení jedinečnou datovou základnu. Právě tímto širokým záběrem je tento registr fyzických osob unikátní," uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení Solus.

Ke snižování počtu dlužníků přispívá podle jeho slov i samotné sdružení tím, že lidem umožňuje, aby si svou platební morálku pravidelně ověřovali. Mohou využít například službu nazvanou SMS výpis (více na adrese www.smsvypis.cz). Při využití aplikace v chytrém telefonu získá zájemce informaci o existenci případných dluhů či nedoplatků během několika vteřin. První dotaz je zdarma, druhý a další touto formou pak stojí třicet korun.

Nebojte se zeptat

Naštěstí, v současnosti už existuje dostatečný počet občanských poraden, které poskytují informační pomoc zdarma a většinou také anonymně. Jejich pracovníci zájemcům poradí nejen tehdy, když dluh již má, ale také tehdy, když o zadlužení jen uvažuje.

Samozřejmostí bývá pomoc při vyjasňování podmínek, za kterých je možné požádat o osobní bankrot. Pokud jde o nefinanční problémy, uveďme alespoň problematiku sociálního bydlení a péče o starší lidi, stejně jako spotřebitelské úvěry a spotřebitelské právo vůbec.

Malý výběr internetových adres, kde možná najdete pomoc, když ji budete potřebovat:

www.dluhovylabyrint.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.help-in.cz

www.dluhy.org

www.psfv.cz (s podporou ministerstva financí).