Podle dostupných informací bylo do Česka dodáno celkem 230 kilogramů kontaminovaného zboží nesoucího název Bačova slanina Selection Schneider. O přítomnosti potenciálně nebezpečného produktu se Státní veterinární správa dozvěděla prostřednictvím systému rychlého varování RASF.

Bačovu slaninu vyrábí pod značkou Schneider Mecom Group z východoslovenského Humenného, jenž je součástí skupiny Carnibona Holdings. Výrobek byl k dostání v obchodních řetězcích Globus a Tesco, oba řetězce však již stáhly neprodané kusy z trhu.

"Vzhledem k datu spotřeby lze předpokládat, že někteří spotřebitelé mohou mít zakoupený produkt ještě doma. V takovém případě Státní veterinární zpráva důrazně doporučuje uvedený výrobek nekonzumovat. Zakoupený produkt je možné vrátit v místě nákupu," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

"Výrobky mohou bakterie Lysteria monocytogenes obsahovat, avšak v limitním množství. Okamžitě poté, co nás Regionální veterinární a potravinová správa v Humenném informovala, že 22. listopadu byl jeden ze vzorků výrobků určených pro český trh pozitivní na výskyt této bakterie, zajistili jsme stažení dané šarže z obchodů ve spolupráci s řetězci," tvrdí generální ředitel společnosti Carnibona Holdings Limited Ladislav Čechovič. 

"Zároveň jsme sami otestovali kontrolní vzorky tohoto výrobku v akreditované laboratoři Eurofins v Nových Zámkoch s výsledkem negativní," dodal Čechovič. Podle něj navíc prochází oba slovenské závody Carnibona Group pravidelnými audity veterinární správy i audity obchodních partnerů a k obdobným problémům v nich zatím nikdy nedošlo. 

Baktérie Listeria monocytogenes mohou způsobovat onemocnění zvané listerióza. Nemoc se zpravidla projevuje jako lehčí forma chřipky, méně často se objevují i urputné bolesti hlavy, křeče a zmatenost. 

Ačkoli se zdravý jedinec obvykle s nízkými dávkami listerií vypořádá bez větších problémů, značné nebezpečí mohou tyto bakterie představovat pro osoby s oslabenou imunitou, tedy staré lidi, děti a těhotné ženy. Platí však, že baktérie spolehlivě zlikviduje dostatečná tepelná úprava potravin.