Zázemí najdou start-upy v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a součástí programu je i finanční podpora ve výši 50.000 eur (1,3 milionu Kč) pro každý start-up. Vedle finanční podpory budou moci využít konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti a marketingové podpory nebo pomoci s vyhledáváním partnerů a potenciálních investorů.

Zapojení komerčních firem

"Abychom mohli kosmické technologie do budoucna využívat ještě hojněji, neobejdeme se bez zapojení komerčních firem, které jsou schopné aplikovat výsledky vesmírného výzkumu rychleji a levněji. Velkým zdrojem inovativních řešení jsou zvláště mladé firmy," uvedla generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková.

Firma World from Space zpracovává satelitní data z družic Sentinel evropského programu Copernicus. Informace o aktuálním stavu a změnách ve vegetaci, infrastruktuře či hospodářských aktivitách pomáhají jejím klientům, městům, regionům i zemědělcům, lépe reagovat na období sucha a zavádět opatření, kterými se mu mohou lépe bránit.

Produkt mapTiler firmy OctoGEO je alternativou ke Google Maps. Nabízí mapy založené na otevřených datech a open-source softwaru, lze je jednoduše adaptovat pro vlastní použití, neobsahují reklamy, respektují soukromí koncových uživatelů a fungují i v uzavřeném firemním prostředí či zcela off-line.

Kosmické aktivity a jejich přínos

Výroční konference kosmického inkubátoru ESA BIC Prague zároveň oficiálně zahájila Czech Space Week. Během týdne chtějí ministerstvo dopravy a agentura CzechInvest spolu s dalšími partnery přiblížit kosmické aktivity a jejich přínos pro vědu, podnikání, ale i každodenní život odborné i široké veřejnosti.

Evropská kosmická agentura (ESA) provozuje po Evropě na dvě desítky svých podnikatelských inkubátorů, tzv. Business Incubation Centre. Začínající firmy v nich rozvíjejí své projekty založené na kosmických technologiích směrem k využití v běžném životě. ESA BIC Prague byl založen na jaře 2016 a od té doby podpořil již 13 mladých českých firem. Jeho pobočka v Brně vznikla letos na jaře.