V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta z vyměřené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 Kč. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro podání daňového přiznání do 1. července. Do pátku lidé a firmy odevzdali 1,7 milionu daňových přiznání. Z toho fyzické osoby podaly 1,5 milionu přiznání a firmy 205.564. V případě fyzických osob šlo o 68 procent z celkového očekávaného počtu a u firem zhruba o 46 procent.