Řada lidí si možná při vyslovení otázky týkající se jejich důchodu řekne, že je předčasné se o to starat. Mnozí si myslí, že se důchodu vůbec nedožijí. Devadesát procent z nás se ale důchodu dožije, a tak má smysl přemýšlet, jak se na něj finančně zabezpečit. Každým rokem chybí státu na výplatu důchodů více peněz.

Problém je v tom, že jak ukazují statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), dlouhodobě klesá průměrný počet poplatníků na jednoho důchodce. Laicky řečeno, je stále více důchodců a méně pracujících, kteří by na jejich důchody přispívali.

Výše je nejistá

Průměrná výše důchodu byla podle ČSSZ ke konci září letošního roku 10 539 Kč. Pokud je vám ale 30 nebo 40 let, nikdo vám dnes neřekne, jak vysoký bude váš důchod.

„Jedna ze zásad při plánování financí na důchod je nespoléhat na stát, protože pravidla se každým rokem mění,“ radí Patrik Nacher, finanční analytik, ochránce spotřebitelů a majitel serveru www.bankovnipoplatky.com.

Podle průzkumu agentury Ipsos Tambor se 80 procent z nás bojí zhoršení životní úrovně při vstupu do důchodu.

Jak fungují důchody

V současné době u nás funguje státní průběžný důchodový systém. Znamená to, že každý, kdo pracuje a platí sociální pojištění, dostane státem vyplacený důchod. Na ten se skládáme my všichni. Problém je v tom, že už dnes takto získané prostředky nestačí na pokrytí současných důchodů a stát musí systém dotovat z jiných příjmů.

Již dnes existuje vedle státem vyplácené penze i možnost, jak si můžete na stáří sami spořit prostřednictvím státem podporovaného penzijního připojištění. Podle průzkumu Ipsos Tambor si do penzijních fondů spoří více než polovina dotazovaných, 20 procent využívá jiné spořicí produkty, třetina si nespo­ří vůbec.

Proč se připojistit

Penzijní připojištění u nás funguje od roku 1994 a přináší několik výhod. Můžete na něj získat státní příspěvek ve výši maximálně 150 Kč měsíčně při úložce minimálně 500 Kč. Příspěvek můžete dostat také od svého zaměstnavatele, pokud to nabízí. Penzijní připojištění je daňově odečitatelné. Nárok na úlevu na daních máte, pokud na penzijním připojištění zaplatíte za kalendářní rok více než 6000 Kč, tedy více než 500 Kč měsíčně. Částku, kterou zaplatíte nad 6000 Kč ročně, si můžete odečíst od základu daně. Nejvyšší povolený odpočet je 12 000 Kč.

Minimální platba na penzijní připojištění je 100 Kč měsíčně a už při ní dostáváte státní příspěvek ve výši 50 procent. Je možné ho uzavřít od 18 let, horní věková hranice není určena.

Při sjednání penzijního připojištění se neplatí žádný poplatek a bezplatné je také vedení účtu.

Rozložte riziko

Svědomitě přistupuje ke svému důchodu dnes teprve třicetiletý Petr Langer. Začal si vydělávat už při střední škole a již tehdy přemýšlel, kam investovat první vydělané peníze. Jedno věděl jistě, v důchodu se nechce spoléhat na stát.

Počítá, že do penze půjde v 68 letech a penzijní připojištění, které si sjednal, mu dle jeho názoru život v penzi nepokryje. Proto využívá i další produkty. Finance, které spoříte, je třeba opravdu rozdělit mezi více produktů, předcházíte tak riziku. „Kdyby vám zbylo měsíčně například 3000 korun, doporučil bych je rozdělit. 500 korun bych vložil na penzijní připojištění, kde tak dostanete maximální státní příspěvek.

Dalších 500 korun na termínovaný vklad a 500 korun také na spořicí účet, kde máte peníze neustále k dispozici. 1500 korun bych investoval do akciového fondu, který je sice rizikový, ale v horizontu 20 let vydělá nejvíce,“ radí Patrik Nacher.

Pan Langer také neukládá peníze s tím, že se o ně celou dobu nebude starat. Průběžně si své produkty nastavuje, protože se jejich parametry mění. Také u penzijního fondu by vás měla zajímat je­ho výnosnost.

Pokud nejste spokojeni, můžete přejít jinam, a to kolikrát budete chtít. Přehledné srovnání toho, jak jednotlivé fondy zhodnocují vaše peníze, nabízí například www.srovnavac.cz.

Investujte peníze

Jste ve vyšším věku, do důchodu vám ještě pár let zbývá, ale máte na běžném účtu v bance naspořeny nějaké finance? Vložte je do produktu, co vám přinese vyšší výnos než jen ten minimální, který nabízí banka.

„Penzijní připojištění je v tomto případě ideální varianta, a to i pro samotné klienty penzijních fondů, kteří již získali nárok na výplatu vkladů. Získání nároku na výplatu neznamená povinnost penzijní připojištění ukončit, ale možnost dobře spořit dál až do důchodu, potažmo i v důchodovém věku. Toto však lidé často netuší,

a zbytečně přicházejí o státní příspěvek. Výhodou takového pokračování spoření je, že mají vysoký výnos vkladů (státní příspěvek + zhodnocení), a navíc si to mohou kdykoliv vybrat,“ uvádí Libor Pergl z Penzijního fondu České pojišťovny.

Příklad

Naspořená částka a výplata z penzijního připojištění
- Panu Novákovi je 45 let a měsíčně vkládá do Penzijního fondu České pojišťovny 1000 korun. Stát mu přispívá 500 korun za měsíc a předpoklá­dané zhodnocení fondu je dvě procenta.
- Za 20 let spoření, v 65 letech, bude mít pan Novák naspořeno 486 138 korun. Doživotní penze bude 31 205 korun ročně.
Rozhovor s odborníkem: Důchodová reforma na obzoru. Změny mají platit od roku 2013

Na dotazy, týkající se reformy důchodů, odpovídá Tomáš Machanec z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jak se změní současný systém důchodů podle důchodové reformy?
Důchodový systém bude stát na třech pilířích. První je již existující státní průběžný systém, který i nadále zůstane tím hlavním příjmem v důchodu. Třetí pilíř je již sedmnáct let fungující penzijní připojištění, které se podstatně vylepší. Úplně nový je druhý pilíř, do kterého bude vstup dobrovolný. Částečně do něj bude přispívat stát a částečně lidé sami.

Jak tedy bude druhý pilíř fungovat?
Část pojistného, které lidé dosud ze mzdy platili na státní důchody generaci svých rodičů, konkrétně tři procenta z hrubé mzdy, se bude ukládat na osobní účet u soukromých penzijních společností.

Další dvě procenta z hrubé mzdy zaplatíte na důchodový účet sami. Spoření pět procent z hrubé mzdy bude probíhat po celou dobu, kdy budete pracovat a platit sociál­ní pojištění.

Není možné z něho před odchodem do důchodu vystoupit a finanční prostředky vybrat, na druhé straně pravidelné příspěvky z příjmů zajistí, že na osobním účtu bude na penzi naspořena zajímavá částka. Pokud se důchodu nedožijete, zdědí vaše úspory pozůstalí.

Říkáte, že druhý pilíř je dobrovolný, můžeme do něho vstoupit kdykoliv?
Ten, komu je více než 35 let, bude mít na rozhodnutí pouze první polovinu roku 2013. Poté už vstoupit nemůže. Pokud jste mladší, máte na rozhodnutí mnohem delší čas, který určuje váš aktuální věk.

Domníváme se totiž, že pro rozhodnutí je potřeba určitá zkušenost s trhem práce.

Můžete se rozhodnout do konce roku, ve kterém dovršíte 35 let, Pokud je někomu 30 let, bude mít na rozhodnutí tedy pět let.

PETRA KOLLEROVÁ