Podle profesora Jima Smithe z Portsmouthské univerzity v jižní Anglii není vodka Atomik o nic nebezpečnější než jakýkoli jiný alkoholický nápoj. Smith dokonce uvedl, že je přesvědčen, že jde o "nejdůležitější duchovní láhev na světě", protože 75 procent zisku z jejího prodeje by mělo být vráceno zpět komunitám, které už více než 33 let žijí ve stínu černobylské katastrofy. Informuje o tom Newsweek.

"Mnoho tisíc lidí stále žije v oblastech, kam se museli povinně přesídlit a do nichž je stále zakázáno investovat a využívat tam zemědělskou půdu," uvedl Smith.

Jako v Champagne

Zakázaná zóna v Černobylu a takzvaná zóna povinného přesídlení se rozkládají na více než 2600 čtverečních kilometrech kolem jaderného reaktoru poblíž ukrajinského města Pripjať. Jsou to oblasti, kam je stále omezen přístup a život v nich regulují některé mimořádné právní předpisy. 

Podle britských vědců, kteří se podíleli na vývoji nové vodky, a dalších, pracujících v zakázané zóně, vykazuje sice tamější obilí vyskytuje zvýšenou radioaktivitu, ale samotný nápoj to nijak neohrozilo. "Stroncium-90 v obilí je mírně nad ukrajinským limitem 10 Bq (bequerellů) na kilogram. Ale protože destilace snižuje objem veškerých nečistot z původního zrna, zůstává jedinou radioaktivní látkou, kterou vědci dokázali v alkoholu zjistit, přírodní izotop uhlík-14 na téže úrovni, jakou očekáváte v jakékoli lihovině," sdělil Newsweeku mluvčí Portsmouthské univerzity.

Destilovaný alkohol použitý pro výrobu Atomiku vědci smíchali s minerální vodou z hlubokého černobylského vrtu, která je podle nich rovněž nekontaminovaná. Podle Smithe má tato černobylská voda podobné chemické složení jako podzemní voda ve vinařské oblasti Champagne ve Francii. "Atomik není o nic radioaktivnější než jakákoli jiná vodka," sdělil Smith BBC.

"Každý chemik vám řekne, že při destilaci zůstávají nečistoty ve zbytkovém odpadu. Vzali jsme tedy mírně kontaminované žito, vodu z černobylského vrtu a všechno jsme destilovali. Pak jsme požádali naše přátele ze Southamptonské univerzity, kteří mají úžasnou radioanalytickou laboratoř, aby zjistili, zda se ve vodce vyskytuje nějaká radioaktivita. Při nejlepší snaze nenašli nic - všechno bylo pod hranicí detekce," dodal. 

Pěstování je bezpečné

Nová značka vodky je výsledkem tříletého výzkumu přenosu radioaktivity na plodiny pěstované v zakázané černobylské zóně. Podle Smithových slov by tato iniciativa měla pomoci otevřít cestu k tomu, pomoci komunitám, které v opuštěné oblasti žijí.

"Nemyslíme si, že by bylo dobré využívat pro zemědělskou činnost nějak šířeji hlavní zakázanou zónu, protože se z ní stala rezervace divoké zvěře. Ale kolem Černobylu jsou i další oblasti, v nichž žijí lidé, a přitom je tam stále zakázáno obdělávat půdu. Od katastrofy však uběhlo 33 let a na mnoha místech, která jsou nyní opuštěná, by se už daly bezpečně pěstovat plodiny," vysvětluje Smith. "Naším cílem je vyrábět vysoce hodnotný produkt, a podpořit tak ekonomický rozvoj oblastí mimo hlavní zakázanou zónu, kde radiace nepředstavuje významné zdravotní riziko."

Závěry britských vědů uvítal také Oleg Nasvit, zástupce ředitele ukrajinské Státní agentury pro správu zakázané zóny: "Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili obnovení normálního života v těchto oblastech. Samozřejmě přitom klademe v první řadě důraz na bezpečnost," uvedl Nasvit.