Dohromady jedenáct regionálních projektů realizuje Úřad práce ve vybraných regionech prostřednictvím svých krajských poboček. Děje se tak v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ze kterého jde na úhradu projektů 85 procent, zbylých patnáct procent pak jde ze státního rozpočtu. Celkem má úřad k dispozici 933 milionů korun.

Projekt začal Úřad práce realizovat postupně od prosince 2015 a postupné bude i jejich ukončení, poslední z projektů poběží do prosince 2019. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 29 let včetně bez ohledu na dosažené vzdělání.

„V rámci projektu spolupracuje Úřad práce s dalšími aktéry, jako jsou školy, vzdělávací zařízení či zaměstnavatelé. Cílem je umožnit mladým lidem získání potřebné praxe. Právě nově nabyté pracovní zkušenosti pak mohou zúročit při hledání práce,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Nový interiér v rychlovlacích pendolino
Pendolino dostalo nový interiér, má pohodlnější sedačky i dětské kino

Spolupráce Úřadu práce a zaměstnavatelů je založená na poskytování mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená, na která firmy přijímají absolventy škol, kteří jsou bez praxe. Úřad pak oslovuje vytipované uchazeče, kterých do projektu může vstoupit až 4500. Těm pak nabízí pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou s maximálním trváním dvanáct měsíců.

V případě, že ÚP uzavře dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady, a to až do výše 24 tisíc korun, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Maximální částka se může v jednotlivých regionech měnit. Účastník projektu může také získat příspěvek na potřebnou rekvalifikaci.

Šanci na nové pracovní místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce minimálně tři měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně tři roky.

Ilustrace bydlení a stavby bytových domů.
Pět rad, jak koupit byt nebo dům od developera

Nejvíce uzavřených dohod o zaměstnání absolventů hlásí Krajská pobočka Úřadu práce v Brně, a to 459. Většinu přijatých účastníků tvoří bývalí studenti středních škol s maturitou, odborných učilišť a absolventi základních i vysokých škol. Naopak zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v administrativě, prodeji a službách, ale také v technických oborech a řemeslech nebo ošetřovatelství.

Kromě příspěvku na mzdy absolventů může Úřad práce vyplatit zaměstnavateli také příspěvek na mentora, tedy stávajícího pracovníka firmy, který dohlíží na plnění plánu odborné praxe a zároveň zaškoluje po dobu čtyř až sedmi měsíců přijatého absolventa. Maximální výše příspěvku je 198 korun na hodinu, nejvyšší týdenní rozsah může činit patnáct hodin.

K poslednímu srpnu letošního roku bylo v evidenci Úřadu práce ČR celkem 12 107 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 9006 a zaměstnavatelé jim prostřednictvím Úřadu práce nabízeli 55 316 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, nástrojáře a obsluhu pojízdných zařízení.

Vagon společnosti Locomore
LEO Express hlásí po prvním měsíci po obnovení Locomore velký zájem cestujících