Počet veřejných telefonních automatů se bude mírně snižovat. V současnosti musí být "budka" ve všech obcích do 2000 obyvatel a do 5000 obyvatel v případě, že v lokalitě není dostatečně silný mobilní signál. V roce 2016 by měl být veřejný telefonní automat povinný v obci do 1500 obyvatel a o rok později v obci s méně než 1000 obyvateli.

O2 provozuje v současné době v celé České republice celkem 12.340 veřejných telefonních automatů (VTA) včetně státem dotovaných budek. Z toho je 73 procent na mince a 27 procent na karty.

Loni z telefonních budek lidé uskutečnili 5 milionů hovorů

Telefonní budky mají stále řadu příznivců. Jen v loňském roce z nich lidé uskutečnili téměř pět milionů hovorů. Nejvyužívanější automaty jsou v centrech velkých měst, na nádražích, letištích, v turistických oblastech, u obchodních center a podobně. Zhruba 200.000 hovorů ročně představuje tísňové volání nebo hovory v krizových situacích.

Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30.000 "budek". Od té doby dochází ke snižování jejich počtu v souvislosti s nástupem mobilních technologií. Kromě rušení nevýdělečných automatů má na jejich celkovém úbytku podíl například i skutečnost, že dochází k výměně dvou telefonních automatů, jednoho na mince a jednoho na karty, za pouze jeden, a to kombinovaný. Dalším důvodem rušení je neefektivnost jejich další údržby.

"Telefonní budky však nabízí rozsáhlou síť reklamních ploch. Lze tedy říct, že i v místech, kde jsou VTA nerentabilní, je ponecháme, protože si na sebe díky reklamní ploše dokážou vydělat," uvedl mluvčí O2 Martin Žabka.

Knihovny z vysloužilých "budek"

Vysloužilé telefonní budky se O2 snaží recyklovat a přivézt znovu k životu. I proto společnost podpořila v rámci programu Think Big vznik tzv. Knihobudek. Jedná se o neziskový projekt, který mění vysloužilé telefonní budky na malé veřejné knihovny. Aktuálně jich je v Praze sedm.