Ten také odmítá spojení státních agentur CzechInvest a CzechTrade a podporuje vznik velkého regulačního úřadu, který bude mít na starosti energetiku, železniční dopravu a vodohospodářství.

„Projekt rychlodráhy může být realizován českým průmyslem, včetně vlaků," uvedl Urban. Železniční spojení má končit na pražském hlavním nádraží. Podle Urbana se při stavbě částečně využije stávajících kolejí, které vedou na Letnou, a pak trať povede tunelem za Prahu.

Projekt chce ČSSD realizovat během tří let, je prý připraven z hlediska administrativního i stavebních řízení. „Na stavbu lze čerpat 80 procent rozpočtu z EU, protože souvisí se spojením letiště a centra," dodal Urban. Stát by tak stavba stála každý rok zhruba jednu miliardu.

Projekt rychlodráhy na letitě se diskutuje posledních deset let. Otazníky se točily například kolem toho, zdali je pro toto spojení výhodnější vlaky zavést na pražské hlavní nebo Masarykovo nádraží. Kromě varianty vedoucí podél současného spojení na Kladno se uvažovalo například i o trase vedoucí přes Hlubočepy pražským Semmeringem.

Další možnost podpory ekonomiky

Dalším prostředkem jak podpořit ekonomiku je podle Urbana program zateplování veřejných budov. Snížením spotřeby se investované prostředky státu vrátí.

Urban bych chtěl také ustavit jeden velký regulační úřad, který by měl na starosti energetiku, železniční dopravu a ceny vody. Ministerstvo dopravy podle něj například nemůže řešit spory soukromých dopravců a ČD, když je resort zároveň vlastníkem státních drah. To prý musí dělat někdo nezaujatý. Nový superregulátor by vznikl při stávajícím Energetickém regulačním úřadu.

Podle Urbana je třeba také znovu definovat prioritní exportní země. Sloučení státních agentur CzechTrade a CzechInvest je prý krokem zpět. Agentury by podle něj měly fungovat odděleně, ale sdílet společnou síť zahraničních zastoupení.

CzechTrade by se měl podle plánu ČSSD vrátit k tomu co dříve dělal. „Měl by se výhradně věnovat podpoře našich záměrů v zahraničí, nejenom vývozu zboží, ale i investic a know-how. K tomu musíme znovu tu strukturu agentury uzpůsobit. CzechInvest by vedle toho byl na příliv zahraničních investic a reinvestice v ČR a zůstalo by mu čerpání strukturálních fondů v projektech, které podporují průmysl," uvedl Urban.

„Máme připravený model, který má nejen lákat další investory do ČR, ale je to i model motivační, který přesvědčí stávající investory, aby své zisky zde reinvestovali," upřesnil Urban. Investice mají směřovat hlavně do výrob s vysokou přidanou hodnotou.