Výzkumníci portálu Platy.cz se ptali zaměstnanců, jak hodnotí svého přímého nadřízeného a na to, jaký má vztah se šéfem vliv na jejich plat. Zkoumali i jaké vlastnosti podle nich současným manažerům chybějí. Do průzkumu se kromě Česka zapojilo 10 dalších evropských zemí.

„Přátelský vztah se šéfem deklarovalo v České republice 63 procent respondentů. Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří mají přátelský vztah se šéfem, mají v Česku v průměru o 18 procent vyšší plat než ti, kteří mají s nadřízeným rezervovaný nebo nepřátelský vztah,“ uvádí Michal Novák z portálu Profesia.cz.

Až čtyři z deseti zaměstnanců charakterizují svůj vztah k nadřízenému spíš neutrálně nebo negativně. Rezervovaný vztah se svým šéfem, kdy je cítit vzájemný odstup, má v hodnocení za všechny zúčastněné země 35 procent respondentů (v Česku 34 procent). Další 4 procenta (v Česku 3 procenta) uvedla, že jejich vztah s nadřízeným je chladný až nepřátelský. Čím je zaměstnanec starší, tím má také k nadřízenému vztah rezervovanější.

Limitní hodnoty přitom na obou koncích spektra zaujaly pobaltské země: největší rozdíl byl v Estonsku (21 procent), nejmenší v Lotyšsku (7 procent).

Zaměstnanci, kteří mají dobrý vztah s nadřízeným, vydělávají více Zdroj: Redakce/Paylab

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé na manažerských pozicích, kvalifikovaní techničtí pracovníci, zaměstnanci v IT a mladší zaměstnanci do 35 let mají všeobecně lepší vztahy s přímými nadřízenými.

Manažeři nehrají fér

Nejčastěji lidé u svých nadřízených postrádají férovost, upřímnost, komunikativnost, ale také odvahu a rozhodnost. Lidé, kteří mají s nadřízeným přátelský vztah, si častěji stěžují, že šéf nemá kuráž a že je málo kreativní. Zaměstnancům, kteří mají rezervovaný až chladný vztah se šéfem, zase více vadí nedostatek úcty a respektu ze strany šéfa a nedůvěryhodnost. Také více pochybují o jeho kompetentnosti, odbornosti a zkušenostech.

Zaměstnanci, kteří vydělávají podprůměrně, si stěžují, že šéfům chybí férovost, ochota, slušnost, pokora a větší otevřenost. Těm, jejichž platy jsou nadprůměrné, u šéfů kromě odborných zkušeností chybí také charizma, odvaha a rozhodnost, rozvaha a kreativita.

Jaké vlastnosti manažerům nejvíce chybějí?Zdroj: Redakce/Paylab

Do průzkumu „My boss“ platebních portálů Paylab.com se zapojilo 52 120 respondentů v 11 evropských zemích; šlo o lidi ze všech aktuálních odvětví, pracující na různých pozicích a úrovních řízení. V ČR, kde značku zastupuje platební portál Platy.cz, se zapojilo 13 665 respondentů. Průzkum je součástí Paylab Compensation Monitoru, jehož cílem je kontinuálně sledovat trendy v oblasti odměňování zaměstnanců.