Firma tím chce nejet přilákat nové zákazníky, ale také přispět ke zlepšení čistoty ovzduší v Česku. V tuzemsku je totiž ve vzduchu až o polovinu více drobného prachu a dalších škodlivin, že je evropský průměr. „Kvalita ovzduší v našich obcích se v posledních letech zhoršuje a nemalou měrou k tomu přispívají zplodiny z lokálních topenišť – tedy z rodinných domů. Právě jejich majitele v plynofikovaných regionech, kteří dosud nevyužívají výhod zemního plynu, chceme oslovit,“ uvedl Tomáš Varcop, člen představenstva RWE Transgas zodpovědný za resort Národní obchod.

Společnost rovněž nabízí desetiprocentní slevu na plynové kotle a další příslušenství firmy Viessmann a pět úsporných, termostatických hlavic na radiátory zdarma.

Zemní plyn je pro použití v domácnostech osvobozen od ekologické daně, která platí od 1. ledna letošního roku. Ekologická daňová reforma bude v dalších fázích více motivovat občany k vytápění čistými palivy.