Za poslední dva roky si podniky, nevládní organizace a občané EU zajistili přes 2,8 milionu evropských internetových identit, to znamená, že dnes, v den svých druhých narozenin, je doména .eu čtvrtou nejoblíbenější doménou nejvyšší úrovně v Evropě a devátou na světě. „V mé představě evropské informační společnosti přístupné všem stojí vytvoření důvěryhodného prostředí se zřetelně evropskou identitou na předním místě “, řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média.

„První uživatelé domény .eu, porozuměli její hodnotě a chopili se příležitosti propagovat svůj vlastní celoevropský rozměr. To by se nyní mělo stát přirozenou volbou každého Evropana. Čím silnějším se evropský jednotný trh v oblasti telekomunikací stává, tím více bychom se měli snažit, aby se doména .eu stala viditelnější, bezpečnější a dostupnější,“ dodala Redingová.

Dva roky po svém zavedení si doména .eu upevnila svou pozici mezi deseti nejrozšířenějšími doménami nejvyšší úrovně na světě a konkuruje zavedeným identitám, jako jsou .com, .net nebo .org. Po prvním úspěšném roce počet registrací domén .eu stále stoupal. Navíc bylo 80 procent názvů domén obnoveno i pro další rok, což svědčí o důvěře v doménu .eu.

Pokud jde o celkový počet registrací domén .eu podle země původu, vede i nadále Německo s 31,4 %, následuje Nizozemsko (13,4 %), Spojené království (13,3 %), Francie (7,3 %) a Itálie (5,1 %).

V případě nárůstu je však skutečnost jiná. S celkovým 11% růstem během roku 2007 se počet registrací domén .eu v Polsku v roce 2007 zvýšil o 48,6 %, na druhém místě je Litva (48,4 %) a následuje Finsko (39,9 %).

Skutečné využívání a viditelnost domén .eu je i nadále intenzivní s téměř 80 procent registrovaných názvů odkazujících na fungující webovou stránku a/nebo e-mailový server. Kromě toho jsou to nejen velké a známé organizace, ale i malé a střední podniky, nevládní organizace a soukromé osoby, kteří stále aktivněji využívají názvy domén .eu, které získali

Doména .eu byla dána do užívání 7. prosince 2005, nejdříve dána k dispozici držitelům přednostních práv. Od začátku dubna 2006 byla registrace umožněna všem osobám, které mají v EU bydliště, a organizacím se sídlem v EU. Vedení rejstříku .eu (databáze se všemi registracemi .eu) byla svěřena nezávislé neziskové organizaci EURid.