Icom transport do konce roku nakoupí prvních 80 autobusů Mercedes Benz Intouro z celkových 600 nových vozů, které se rozhodl pořídit do roku 2011. Jihlavská firma tím obnoví vozový park a počet autobusů zvýší asi o stovku.

„Navyšujeme počet z důvodu výběrových řízení, která jsme vyhráli nebo kterých se hodláme zúčastnit,“ zdůvodnila změny předsedkyně představenstva Icom transport Kateřina Kratochvílová. Icom chce posílit pozici hlavně v linkové dopravě. Na nové zakázky v Ústeckém kraji bude potřebovat dalších 60 autobusů. Na konci roku bude Icom provozovat 920 autobusů.

Hlavním argumentem pro výběr autobusů Mercedes-Benz Intouro byly motory splňující emisní normu Euro 5. „Norma bude sice platit až od roku 2009, ale zakázka je pětiletá, proto požadujeme Euro 5 i pro vozidla dodaná letos,“ dodala Kratochvílová. Autobus Mercedes-Benz Intouro byl uveden na trh počátkem letošního roku. Je určen pro linkovou i příležitostnou dopravu. Vyrábí jej společnost Daimler Chrysler v tureckém závodě Hosdere u Istanbulu. Odtud pochází i 330 autobusů typu Conecto Ü, které Icom transport koupil dříve.

Letos firma převezme sto vozidel z nové zakázky, příští rok tři sta. Zbývajících dvě stě dodá EvoBus v letech 2009 až 2011. Část autobusů ICOM transport pořídí na leasing, část zaplatí z vlastních zdrojů a ze střednědobého úvěru.

Skupina ICOM transport zahrnuje firmy ČSAD Benešov, Jindřichův Hradec, Ústí nad Orlicí, Slaný, podniky Trado-bus a Trado-mad. Na českém trhu má podíl asi patnáct procent. Vlastní 860 autobusů, které denně přepraví asi 120 tisíc cestujících. Kromě toho má 380 nákladních vozidel. Uskupení dosahuje ročního obratu 3,3 miliardy korun. Z toho 45 procent pochází z autobusové přepravy.

Majoritním vlastníkem uskupení se základním kapitálem 217 milionů korun je Bohuslava Kratochvílová, jejíž dcery Kateřina a Eva jsou předsedkyní a místopředsedkyní představenstva.