Česko-ruské Konsorcium MIR.1200, které se zavázalo 
k minimálně 70procentnímu podílu pro české firmy, včera na pražském Žofíně uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích s lutínskou Sigmou, milevským ZVVZ Engineering a brněnským OSC. Doplnily tak šestici firem, které už jsou v dodavatelském řetězci nyní.

Sigma by měla dodat veškerá čerpadla za 23 miliard korun, což je podle šéfa Sigmy Milana Šimonovského desetinásobek toho, co poptával druhý 
z účastníků, americký Westinghouse. Milevský ZVVZ se bude podílet na vzduchotechnice včetně té speciální, která dokáže odfiltrovat i úniky radioaktivity. Třetí společnost – OSC pak dodá nedílnou součást každé jaderné elektrárny: trenažer, na kterém se dá cvičit řízení jednotlivých bloků.

Šance pro export

Kromě podepsání pevných smluv s českými firmami včera do Prahy dorazil také náměstek generálního ředitele Rosatomu Kirill Komarov, který znovu pozval české firmy ke stavbě elektráren ve světě, a to právě ve spolupráci s obřím ruským gigantem.

„Aktivně zveme české firmy. Loni jsme s nimi měli zakázky za 100 milionů eur a za prvních pět měsíců letošního roku už máme zakázky za 60 milionů eur," připomněl včera Komarov. Rosatom se prostřednictvím svých dvou dceřiných firem uchází společně s plzeňskou Škodou JS o dostavbu Temelína. Tu by v případě vítězství měla přímo zajišťovat nově ustanovená společnost Nuclear Power Alliance (NPA).

„Je to česká společnost, založená a sídlící v ČR, a bude tu platit daně," zdůraznil její šéf Josef Perlík. Podle něj je založení jedné společnosti i lépe „uchopitelné" než právní forma konsorcia. Nově vzniklá NPA bude (možná i symbolicky) sídlit v Praze jen několik metrů od sídla ČEZ. Druhá pobočka pak bude přímo v Temelíně. V první fázi zajistí chod společnosti 60 lidí, postupně se řádově zvýší na stovky a ve vrcholné fázi by mohlo jít až o tisícovku zaměstnanců. Ti budou koordinovat až 350 firem 
a tisíce lidí na stavbě.

Za dostavbu se postavil stínový ministr financí Jan Mládek

Jak dostavbu Temelína ovlivní nynější pád vlády Petra Nečase, není zřejmé. Formálně nyní soutěž organizuje ČEZ 
a tak to i zůstane do vyhlášení vítěze. Za dostavbu se ale včera postavil stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek. „Můžu za sociální demokracii říci, že jednoznačně podporujeme dostavbu Temelína," prohlásil Mládek. Zároveň dodal, že by odmítl státní garance za výkupní ceny elektřiny.
Dostavbu podporuje také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jeho viceprezident Stanislav Kázecký včera připomněl, že průmyslové firmy v ČR zaměstnávají 37 procent všech zaměstnanců, což je o 13 procent více, než je průměr EU. 
A kromě pozitivního dopadu na zaměstnanost firmy nutně potřebují také stálý zdroj elektřiny. Šéf Odborového svazu KOVO Josef Středula včera dostavbu Temelína také podpořil jako ekonomický impuls. Varoval ale politiky, aby nepodléhali lobbistickým tlakům.

Josef Perlík, šéf nové společnosti NPA, která by měla řídit dostavbu Temelína: Chceme pronikat také na další trhy

Pokud by tendr na dostavbu Temelína vyhrálo česko-ruské Konsorcium MIR.1200, veškerá odpovědnost za řízení stavby by připadla na nově vzniklou společnost Nuclear Power Alliance (NPA), kterou založila plzeňská Škoda JS společně s ruskými společnostmi Atomstrojexport a OKB Gidropress. NPA už nyní zajišťuje poslední fázi soutěže na dostavbu dvou bloků jihočeské jaderné elektrárny. Podle šéfa představenstva NPA a zároveň člena představenstva plzeňské Škody JS Josefa Perlíka vzniknou nové šance pro české firmy.

Vláda, která spustila tendr na Temelín, padla. Bude to mít nějaký vliv na probíhající soutěž?
Očekáváme, že ne. Tendr na Temelín byl vypsán podle přesných pravidel a podle zákona. A celou dobu, co je soutěž v běhu, uchazeči i zákazník čili ČEZ pravidla dodržují. Ti, co je nedodržovali, byli vyloučeni. Je to velmi striktní a my předpokládáme, že v tomto duchu to bude pokračovat dál, ať už bude vláda jakákoliv. V tuto chvíli tedy žádný dopad na tendr nečekáme.

Založení Nuclear Power Alliance bylo oznámeno 18. června v Praze. Na snímku ředitel projektu dostavby Temelína za Škoda JS a za MIR 1200 Josef Perlík. Nemění se ani časový harmonogram?
Časově je to pořád stejné. Pořád platí termín, že v září by měl ČEZ oznámit vítěze a do konce roku by měl s vítězem podepsat smlouvu.

Česko-ruské Konsorcium MIR.1200 založilo novou společnost Nuclear Power Alliance (NPA). Co přesně by měla při zahájení dostavby Temelína zajišťovat?
Odpovědnost nové společnosti lze rozdělit do dvou částí: první je svázaná ještě s doběhem soutěže na Temelín a organizací všech povinností, které máme vůči ČEZ v rámci tendru. A druhá část je potom případná odpovědnost za realizaci projektu v případě našeho vítězství. Nyní jsme odpovědní za to, aby ČEZ dostal na stůl všechny dokumenty, všechna vysvětlení a vše 
z technické dokumentace. Už nyní odpovídáme za uzavírání veškerých smluv s budoucími dodavateli, což je i příklad posledních tří podepsaných smluv s českými firmami.

A po případném vítězství?
Pokud vyhrajeme, bude mít NPA všechna standardní oddělení, jaká taková společnost má mít, počínaje technickým, finančním, oddělením jakosti, prostě tak, jak to běžně bývá. Počet lidí by byl zkraje kolem tří set a jejich počet přímo na stavbě by byl odvislý na tom, v jaké fázi by se stavba nacházela. Po prvních 44 měsících, kdy skončí inženýrská fáze, by měl počet lidí na stavbě oscilovat kolem 600 lidí, kteří budou aktivně řídit stavbu.

Ve vrcholných fázích stavby elektrárny se ale na staveništi pohybuje až několik tisíc lidí. Kde vůbec vezmete řekněme těch 600 odborníků, kteří uřídí další stovky dělníků? Technické, hlavně to jaderné školství je teď v útlumu.
Je to bohužel velmi složité 
a nezastírám, že to bude jednou z největších odpovědností NPA – najít postupně lidi, kteří budou erudovaní a zkušení a měli by chuť se podílet na takovém projektu. I přesto to ale jde. Jenom tomu budeme muset věnovat velké úsilí. Naším cílem není v tuto chvíli jít do stávajících firem, které tu jsou etablovány, a začít jim přetahovat jejich personál. To ani nejde, musíme si uvědomit, že kdybychom ponížili personální kapacitu našeho dodavatele, ohrozilo by to ve finále nás, společnost, která by to měla eventuálně řídit. Musíme se chovat velmi zodpovědně. Máme plán jak na nábor úplně nových zaměstnanců, tak na využití stávajících zaměstnanců z řad firem Konsorcia. Věřím, že si s tím poradíme.

Nová společnost Nuclear Power Alliance by nemusela být jen firmou pro Temelín, ale může se z ní stát i jakýsi prostředník, který české průmyslové firmy dostane na další trhy. Kam přesně?
Idea je taková, že NPA by se starala i o další trhy, nejenom tedy o ten český a třeba Temelín. Nabízí se možnost okolních lokalit, jako je Slovensko, Maďarsko a Bulharsko a velmi potenciálně i Polsko. Jsou to trhy velmi perspektivní, protože všechny tyto země už mají nebo uvažují o jaderné energetice. Jejich plány nestojí, a rozvíjejí se, vždyť Slovensko je dnes jediná země, která fakticky staví jadernou elektrárnu a uvažuje o další. Podle nás jsou to tedy velmi reálné trhy, a nikoliv žádné sci-fi.