Dostavba dálnice D7 se zase o oddaluje. Mezi Slaným a Bitozevsí na Žatecku je třeba vybudovat šest úseků v celkové délce zhruba 40 kilometrů, termíny zahájení se neustále posouvají.

Nyní navíc nemají některé stavby ověřené posudky vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. V Česku se to týká stovky silničních a železničních staveb, vláda pro desítku z nich vyjednala s Evropskou komisí „výjimku", aby se mohly začít stavět co nejrychleji a nebylo ohroženo čerpání dotací z EU. Nepatří mezi ně ale ani jeden úsek na D7.

Letos na podzim by se snad mohl začít stavět čtyřkilometrový úsek Bitozeves - Postoloprty, který čeká jen na vydání pravomocného stavebního povolení. Investor, Ředitelství silnici a dálnic ČR (ŘSD), by rádo předalo staveniště na přelomu srpna a září.

Příští rok snad Panenský Týnec

V příštím roce se má začít s rozšiřováním 3,6 kilometru dlouhého obchvatu Panenského Týnce. „Existuje řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto je možné je letos nebo příští rok zahájit. Například jde o obchvat Panenského Týnce na D7," uvádí ministerstvo dopravy. „Předpoklad zahájení stavby zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce je čtvrté čtvrtletí roku 2017," sdělil Jan Studecký, tiskový mluvčí ŘSD. V tom případě by měl řidičům tento úsek, který naváže na čtyřproudový obchvat Sulce, začít sloužit na konci roku 2018.

V letech 2018 až 2020 se na D7 měly začít stavět ještě dva úseky obchvat Loun a dálnice u Chlumčan. Teď to vypadá, že tento termín nemusí být dodržen. V obou případech se připravuje dokumentace pro stavební povolení, je ale možné, že se investorská příprava z důvodu neověřování stanovisek EIA pozastaví a proces se vrátí o několik stupňů přípravy zpět.

Hrozí další komplikace

„Není vyloučeno, že pravděpodobným opakováním procesu EIA nastane situace, že bude vyžádáno i opakování územního řízení. Původní předpoklady dokončení obou úseků spadaly do roku 2020. Lze tedy očekávat posuny v termínech zahájení výstavby i dokončení," sdělila Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD.

ŘSD se podle ní snaží hledat řešení v podrobném rozboru jednotlivých staveb, jejich technického řešení, řešení případných změn v dotčeném území z hlediska významnosti jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví formou návrhů kompenzačních opatření. „Tímto způsobem bychom se pokusili u obchvatů Loun i Chlumčan prokázat, že vybraná varianta trasy je správná a návrh stavebního řešení nepoškozuje významným způsobem životní prostředí ani zdraví lidí žijících v blízkosti budoucí stavby," vysvětlila mluvčí.

Příprava se pozastaví

U Loun a u Chlumčan aktuálně probíhá aktualizace biologického průzkumu, která postihne všechna roční období. „Tato aktualizace může být podkladem jak pro aktualizaci dokumentace EIA, tak i pro scénář s novou dokumentací EIA," dodala mluvčí.

Není tak vyloučeno, že se třeba u obchvatu Loun v rámci opakování procesu EIA budou řešit varianty trasy nové dálnice. Přitom od roku 1999 řidičům slouží obchvat Loun ve dvouproudovém uspořádání, k jeho rozšíření na čtyři pruhy stačí prakticky jen „vylít asfalt" vedle nynější silnice. Jsou k tomu připravené mimoúrovňové křižovatky a částečně i provedené terénní úpravy.

U zbylých dvou úseků dálnice D7, zkapacitnění obchvatu Postoloprt a trasa mezi Slaným a Panenským Týncem, se realizace předpokládá až někdy po roce 2020. Celá dálnice mezi Prahou a Chomutovem by podle posledních slibů vlády měla být hotová v roce 2023.