Cenové rozhodnutí ERÚ od ledna výrazně sníží zelené bonusy obnovitelných zdrojů i kombinované výroby elektřiny a tepla. Regulátorovi tento krok umožnila rostoucí cena silové elektřiny na trhu.

Obnovitelné zdroje. Fondy zaměřené mimo fosilní paliva mají až překvapivě vysoký výnos.
Podíl obnovitelných zdrojů v EU má narůst na 32 procent, Česko značně zaostává

„Při rostoucích cenách silové elektřiny je i výrobce elektřiny schopen prodat svou vyrobenou elektřinu za vyšší cenu. Díky tomu je možné přenést náklady spojené s podporou obnovitelných zdrojů do tržních podmínek a nezatěžovat natolik spotřebitele a státní rozpočet,“ přiblížil celý mechanismus Kristián Titka z ERÚ.

Menší rozdíly mezi obnovitelným a fosilním palivem

Zelené bonusy napřesrok klesnou v závislosti na druhu zdroje o necelých 400 korun za megawatthodinu. U výroben, které takzvaně spoluspalují, vedl k jejich poklesu růst ceny emisní povolenky. Díky němu se snížil rozdíl v nákladech mezi obnovitelným a fosilním palivem.

Úspory pro spotřebitele i státní rozpočet mohly být ještě výraznější. Brání tomu ale zákonná dvouprocentní indexace výkupní ceny, z nichž výpočet zelených bonusů vychází. Oproti minulosti ERÚ ubylo problémů s chybějící notifikací Evropské komise. Ta nyní schází pouze druhotným zdrojům energie zprovozněným po roce 2013.

Ilustrační snímek
Německu se vzdaluje zelený sen. Lidé hledí více na cenu než původ elektřiny