Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě energie.

Doposud tzv. uhlíkový kredit dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí Evropské unie. "Očekáváme, že nová dotace podnítí zájem zemědělců o pěstování energetických plodin. Potřebujeme zvýšit produkci cíleně pěstované biomasy, což pro nás vyplývá i z nové energetické koncepce Evropské unie, zveřejněné letos v lednu," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Výrazně více podporované pěstování energetických plodin podle něho otevírá další šance pro zemědělce, kteří si stěžují na pokles rozměru zemědělské produkce určené pro potravinářské účely.

Dalším kladem je podle Gandaloviče pozitivní vliv na životní prostředí, kdy tzv. zelená energie snižuje skleníkový efekt. Využívání biomasy také přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv.

Jako energetické se označují plodiny, které jsou určené pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. Jsou to například obilniny, olejniny, cukrová řepa, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty, speciální energetické byliny.

Podle ministerstva zemědělství je obtížné odhadnout zájem pěstitelů. Očekává se ale, že dotace bude směřovat nejméně na 50.000 hektarů. V blízké budoucnosti by se pro energetické účely dalo v České republice využít až 400.000 hektarů půdy, soudí MZe.

O podporu se může ucházet pěstitel nejpozději do 15. května na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), a to současně se žádostí o další platby. Zároveň musí smlouvou doložit, že má zajištěný odběr energetické plodiny nákupčím, popřípadě prvním zpracovatelem.

Souběžně s uhlíkovým kreditem je podle MZe možné čerpat národní dotaci na pěstování speciálních energetických bylin, která pro letošek činí až 3000 korun na hektar. Oproti minulým letům, kdy směřovala především na plochy šťovíku, je tedy o 1000 korun na hektar vyšší. Od příštího roku budou moci o dotace na energetické plodiny žádat také zemědělci, kteří je zpracují sami na farmě.