Odpuzující obrázky měly být už dva týdny i na krabičkách cigaret prodávaných v Česku. Nicméně Česká republika nestihla včas schválit patřičné vyhlášky k přísné směrnici Evropské unie o tabákových výrobcích. Podle vyjádření mluvčí ministerstva zemědělství Markéty Ježkové pro Deník, se tak stane v srpnu.

Co se pak stane s krabičkami cigaret a proč?
• Na krabičce bude umístěno obrazové varování o škodlivosti kouření. Obrázek zabere alespoň 65 procent plochy přední a zadní strany obalu.
• Na obalu nebude chybět upozornění, že tabákový kouř obsahuje více než 70 karcinogenních látek.
• Od výrobců se vyžaduje jednotný tvar i velikost krabiček, aby všechny informace byly jasně vidět.
• Nebudou se moci prodávat balení s méně než dvaceti kusy cigaret. (I když bude povolen doprodej během jednoho roku.)

PROČ TO VŠECHNO?

Předpokládá se, že byť jen dvouprocentní snížení spotřeby tabákových výrobků by ve zdravotnictví uspořilo zhruba pět set milionů eur.
Cílem změn je odradit ze-jména mladé lidi, aby zlozvyku začali vůbec holdovat.

Grafická zdravotní varování v podobě fotografií, textu a informací budou možná někomu připadat jako drastická, to je však také smyslem. Mají odradit lidi od kouření nebo je povzbudit k tomu, aby přestali kouřit. A jestli si někdo říká, že spotřebitelé si na všechno zvyknou, zde se mýlí. Aby se tak nestalo, varování jsou seskupena do tří souborů, a ty se budou každoročně střídat.

Cigarety ani tabákové výrobky pro ruční balení cigaret již nesmí mít nově příchuť, jako je vanilka nebo mentol, která překrývá chuť a vůni tabáku. (V případě výrobků, které mají na trhu podíl vyšší než tři procenta – například mentol, zákaz platí až od roku 2020.
Balení cigaret musí mít tvar kvádru, aby byla zajištěna viditelnost všech zdravotních varování. Jiné nestandardní tvary již nebudou povoleny.

OBALY UŽ BEZ KOVBOJŮ

Na obalech přitom nesmějí být umístěny žádné propagační prvky. Nebude již možné uvádět informace vzbuzující dojem, že jde 
o součást životního stylu.

S cílem získat více informací o vlivu na zdraví se po výrobcích a dovozcích vyžaduje, aby ohlašovali složení všech výrobků, které uvádějí na trh Evropské unie. K tomu bude sloužit standardizovaný elektronický formulář.

ELEKTRONICKÉ CIGARETY

Navzdory všem předchozím zvěstem směrnice nezakazuje elektronické cigarety. Namísto toho však zavádí 
i v tomto ohledu určité bezpečnostní požadavky.

Určuje například maximální přípustnou koncentraci nikotinu, stejně jako objem náplní. Cigarety musí být zabezpečené proti nežádoucí manipulaci a odolné proti otevření dětmi.

Dále musí být zajištěna možnost opětovného plnění bez úniku náplně, aby spotřebitelé byli ochráněni před potřísněním. Cigarety musí obsahovat pouze vysoce čisté složky a měly by zaručit dávku stejného množství nikotinu po potáhnutí téže intenzity.

Elektronické cigarety jsou ovšem poměrně novým výrobkem, o němž se informace teprve shromažďují. 
Z uvedeného důvodu se Evropský parlament bude touto problematikou zabývat znovu za pět let.

PAŠERÁCI BEZ ŠANCÍ?

Důležité je také, že jednotlivé členské státy si mohou podmínky prodeje tabákových výrobků zpřísnit. 
V tomto ohledu bude de facto možné omezit jinak svobodný pohyb zboží na území Evropské unie.

A nakonec, směrnici doplňují nová opatření určená 
k boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky. Zahrnují tvorbu společného systému pro sledování výrobků v celém dodavatelském řetězci. Bezpečnostní prvky budou přitom viditelné i neviditelné, což by kontrolním orgánům mělo pomoci lépe odhalovat nelegální výrobky.

Nová pravidla výroba a prodeje tabákových výrobků.