Na konferenci Moderní železnice - Nové služby pro regiony, která je součástí doprovodného programu brněnského veletrhu Urbis Invest, to dnes řekl ředitel Jaroslav Souček z ministerstva dopravy.

Největším zájemcem o evropské dotace bude největší český dopravce na železnici - společnost České dráhy. Průměrné stáří jejich vozů jezdících na regionálních spojích přesahuje 25 let. "Modernizace a obnova vozového parku je jednoznačnou prioritou rozvojových záměrů Českých drah. Zkušenosti z okolních zemí hovoří o tom, že pokud se na lince objeví nové vozidlo, stoupne počet cestujících o 12 až 20 procent," řekl náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah Jiří Kolář.

České dráhy proto chtějí do konce dubna oslovit představitele všech krajů s nabídkou projektů na rozvoj regionální železniční osobní dopravy. Na přípravě projektu by se měly velkou měrou podílet právě kraje, které jsou objednatelem veřejné služby v oblasti dopravy.

Na obnovu vozů regionálních vlakových spojů dosud přispívalo jen ministerstvo dopravy. V letech 2006 až 2007 rozdalo železničním dopravcům téměř 800 milionů korun. "Jde o investiční dotace na nákup a modernizace vozidel provozovaných v závazku veřejné služby. Základní dotace činí 30 procent z nákladů, u projektů nákupu nebo revitalizace nízkopodlažních souprav existuje možnost navýšení o dalších 20 procent," řekl Soušek.

V roce 2006 zažádaly o dotace 395 milionů korun celkem tři dopravci. Peníze nakonec získaly jen České dráhy, které za ně renovovaly asi padesátku vozů. Zbývající dopravci dotace nevyužili, protože by museli sami investovat značné částky, dodal Soušek. Letos plánuje ministerstvo dopravy rozdělit stejnou částku. Nově o ni mohou usilovat kromě dopravců také žadatelé z řad regionální samosprávy. Ty mohou nové vozy pronajímat dopravci, se kterým uzavřou závazek o veřejné službě.

Od roku 2008 se program ministerstva dopravy na obnovu vozového parku na železnici zaměří na dálkovou dopravu. "Rozhodli jsme se tak proto, že na regionální dopravu bude možno čerpat peníze z evropských fondů. Částka ještě nebyla stanovena, ale chceme se držet podobných částek jako v minulých letech," řekl Soušek.

O zkušenostech s využíváním evropských dotací na obnovu vozového parku na konferenci hovořila finanční ředitelka regionálního dopravce Prewozy Regionalne Malgorzata Kuczewská - Lasková. Polský dopravce v letech 2005 až 2007 za 80 milionů eur (2,2 miliardy korun) nakoupil nebo modernizoval 86 elektrických trakčních jednotek a 81 osobních vozů.