Klíčovou platformou elektronické komunikace je pro české podnikatele on-line bankovnictví, které využívá 96 procent malých a středních podniků a 90 procent živnostníků. Vedle toho 48 procent živnostníků a 65 procent firem využívá elektronické fakturace a formuláře.

Podnikatelé jsou spokojeni s využíváním on-line prostředí pro komunikaci s bankami a zákazníky, jisté výtky však směřují ke státní správě. Téměř pětina živnostníků i malých a středních firem označila elektronickou komunikaci s veřejnou správou za složitou. Jedním z důvodů jsou i rozdílné požadavky jednotlivých resortů. „Je nezbytně nutné, aby státní správa nejen elektronický režim zjednodušila, ale hlavně aby se úřady sjednotily v požadavcích na podnikatele," uvedl předseda představenstva asociace Karel Havlíček.

Hlavní motivací pro využívání moderních technologií je rychlost a jednoduchost, desetina podnikatelů za nimi vidí i finanční úspory. „Na druhé straně se zatím neujaly například QR kódy. Důvodem je nedůvěra a neopodstatněné obavy o bezpečnost jejich využívání a také nedostatek informací o jejich přínosech," upozornil náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Nejvíce s bankou

Podnikatelé přes internet komunikují nejčastěji s bankou (v 90 procentech), internet je ve vztahu s bankou zároveň preferovanou komunikační platformou. Důvodem využívání tohoto způsobu komunikace je pro devět z deseti podnikatelů rychlost, polovina oceňuje úsporu nákladů, třetina možnost individuálních nastavení. „Firmy i živnostníci preferují bezhotovostní platby, u třetiny osob samostatně výdělečně činných ale stále převládá platba v hotovosti. Tento poměr je ještě umocněn v sektoru pohostinství a ubytování," upřesnil Havlíček.

Využívané internetové bankovnictví firmy hodnotí pozitivně, a to z hlediska všech sledovaných parametrů, tedy spolehlivosti, srozumitelnosti, nabídky funkcí i bezpečnosti. Pro správu svých financí firmy i živnostníci nejčastěji využívají jednu banku (odpovědělo tak 68 procent živnostníků a 52 procent firem).