Loni odevzdali lidé a firmy celkem 2,55 milionu daňových přiznání k dani z příjmu. „V letošním roce nevidíme žádnou příčinu, například legislativní změnu, proč by se měla čísla lišit proti loňským," uvedla správa.

Do letošního 8. dubna, kdy mohli lidé podat daňové přiznání bez služeb poradce bez sankce, byť nedodrželi termín 1. dubna, evidovala Finanční správa celkem 1,94 milionu daňových přiznání. Z toho se 1,7 milionu týkalo daně z příjmů fyzických osob a 240.000 daně z příjmů právnických osob.

Podle daňové poradkyně společnosti TaxVision Blanky Štarmanové přitom zájem o služby daňových poradců každým rokem stoupá. „Odklad podání daňového přiznání díky nim nyní využívají v Česku zhruba dvě pětiny firem a 13 procent fyzických osob," uvedla. Loni podle ní prodlouženou lhůtu využilo téměř 150.000 firem a přes 260.000 živnos­tníků. „A jejich počty rostou, letos by se podle odhadů měly přehoupnout přes půl milionu," dodala.

Výhody daňových poradců

Mezi výhody využití služeb daňových poradců patří podle Štarmanové například to, že podnikatelům nehrozí pokuty za špatně vyplněné nebo chybně odeslané formuláře.

Štarmanová dále upozornila, že podstatné je datum 12. července. V případě, že se totiž samotné podání daňového přiznání opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce nehrozí. „Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta bude minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 Kč finanční úřad nevyměřuje. Za včasné dodržení termínu ručí daňový poradce," uvedla.

U placení daní ovšem za včasné zaplacení ručí poplatník a ne poradce. Finanční úřad by peníze na účtu měl mít podle TaxVision do 11. července.

„Daňový poradce o nutnosti provedení platby a její výše podnikatele informuje, ale samozřejmě ji za něj nebude platit. Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on," dodala Štarmanová. U placení daně za každý další den naskakuje úrok z prodlení, která aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok.