Oproti nouzovému stavu na jaře se nyní členové společenství vlastníků jednotek či bytových družstev dokonce ani nemohou scházet na členských schůzích.

Přitom jsou na nich povinni nejpozději do konce roku schválit svou loňskou účetní závěrku, mnohá si také musí zvolit nové statutární orgány.

Musíme to stihnout

„Na jaře jsme se sejít nemohli, v létě by kvůli dovoleným nepřišlo dost lidí. Čekali jsme proto na podzim, ale zase budeme muset termín schůze posunout,“ řekl Deníku Miroslav Lébl, místopředseda malého bytového družstva z Mělníka.

„Ještě letos musíme schválit loňské účetnictví a také zvolit nové představenstvo,“ konstatoval. Obává se proto, zda s kolegy stihnou do konce roku dostát všem svým povinnostem.

„My v tom také vidíme velký problém,“ řekl Deníku předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil. Některá velmi malá bytová družstva o jednom domě sice mohou mít méně než deset členů a schůzi tak uspořádat smějí, až dvacet družstevníků se výjimečně může sejít také venku.

Pokud to stanovy dovolují, mohou zástupci vedení družstva obejít jeho jednotlivé členy a nechat si podepsat plné moci. „Ověřili jsme si u notářů, že by se to mohlo takto odehrát v náhradním režimu. Na plných mocích nemusejí být ověřené podpisy,“ uvedl Vysloužil.

Nouzový stav přidělal firmám práci

Spoustu práce přidělal nouzový stav specializovaným firmám, jež kromě správy bytových domů společenstvím vlastníků zajišťují i administrativu. Kde to stanovy dovolují, pořádají rozhodování mimo shromáždění – „per rollam“. „Musíme připravit a rozeslat hlasovací lístky, návrhy usnesení, potom sčítáme obdržené hlasy,“ uvedl Tomáš Mužík ze společnosti Zuckerstein, jež tyto služby nabízí v Praze a na východě i západě Čech.

Neumožňují-li stanovy takovéto hlasování, může účetní uzávěrku předběžně schválit výbor společenství. „Definitivně ji potom odsouhlasí shromáždění, které se uskuteční až po krizi,“ míní Mužík.

Odborníci očekávají, že úřady nebudou vzhledem k výjimečnosti situace na družstva a společenství ve skluzu zbytečně přísné ani při opožděné volbě statutárních orgánů. „Nepředpokládám, že by rovnou přistupovaly k nějakým sankcím, ale spíš nejdřív jen bývalé vedení družstva upozorní, aby doložilo, že se schůze uskutečnila,“ dodal Vysloužil.