Na jakou částku se od ledna 2023 mohou důchodci, kteří pečovali o děti, těšit?

Starobní důchod se jim od příštího roku zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Tyto peníze ovšem dostane pouze jeden z rodičů. Bude to ten, který se o potomka převážně staral, obvykle tedy jeho matka.

Proč se výchovné zavádí?

Aby se zejména ženám dostalo spravedlivější odměny za jejich práci při výchově budoucí generace. Ženy mají obvykle nižší důchody, právě proto, že v minulosti pečovaly o děti a nevydělávaly.

Inflace vyskočila na 16 procent.
PREHLEDNĚ: Proč je v Česku tak draho. A jak dlouho to může trvat

Dostane každý důchodce nové výchovné automaticky?

Ne, automaticky je dostanou jen stávající důchodci. Úřady o tuto částku rovnou zvýší penzi jen ženám, jimž byl již před 1. lednem 2023 důchod stanoven s přihlédnutím k výchově příslušného počtu dětí.

Bude počet dětí, za jejichž výchovu bude smět jeden žadatel dostat výchovné, nějak omezen?

Ne, důchodce bude dostávat peníze za všechny jím vychované děti. „Důchod se zvýší o částku 500 korun vynásobenou počtem takto uznaných dětí,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Jak se k vyšším důchodům dostanou noví důchodci?

Ti, kteří půjdou do důchodu až v roce 2023 a později, si budou muset o výchovné vždy požádat. Nejpozději při podání žádosti o starobní důchod. K žádosti budou muset přiložit čestné prohlášení, z něhož bude patrné, že právě oni zajišťovali výchovu dítěte v největším rozsahu.

Kde si o výchovné mají budoucí penzisté požádat?

Žádost je třeba poslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Podávat je bude možné již od 1. září letošního roku.

Vlastní provoz plynovodu má být z hlediska vlivu na obyvatele zcela zanedbatelný, neboť je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby
Co nastane, když Rusko stopne plyn? První obětí budou podniky, zlom přinese zima

Jaké podmínky bude muset důchodce pro přiznání výživného splnit?

Tou hlavní podmínkou je, aby před datem přiznání starobního důchodu osobně pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Pouze pokud by se výchovy dítěte ujal poté, co by dosáhlo osmi let věku, stačila by pouze pětiletá péče, která by trvala až do dosažení zletilosti dítěte.

Obvykle ale o děti pečují oba rodiče. Proč tedy výchovné dostane pouze jeden z nich?

Úředníci vycházejí z tradičního rozdělení rolí v rodině. Tedy z toho, že se jeden z rodičů, obvykle matka, více zaměřuje na péči o potomka, zatímco druhý (otec) rodinu hmotně zabezpečuje. „Vyšší výdělky druhé z uvedených osob se samy o sobě pozitivně projeví na výši důchodu,“ odráží případné námitky nespokojených otců Davidová.

Nedají se očekávat spory rodičů o to, který z nich se o dítě staral víc?

Ano, takové spory jsou dokonce pravděpodobné. „Dá se očekávat, že budou spory zejména v těch případech, kdy se lidé rozvedli,“ řekla Deníku ekonomka Danuše Nerudová, která vedla někdejší Komisi pro spravedlivé důchody. Tyto spory by měla vyřešit příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v takzvaném řízení o uznání výchovy.

Jednání vlády, 22. června 2022, Praha. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela
Drahé energie v Česku: Vláda vyčlení na pomoc domácnostem 66 miliard

Podle čeho budou úřady rozhodovat, kdo ze znepřátelených rodičů o dítě pečoval více?

Úředníci budou využívat důkazní prostředky, které jim nabízí správní řád. Budou tedy vycházet kupříkladu z listinných důkazů anebo výslechů svědků. V případě, že některý z aktérů s rozhodnutím nebude spokojen, bude rozhodnutí správy sociálního zabezpečení možné přezkoumat soudem.

Může v případě úmrtí toho rodiče, jenž výchovné pobíral, dostat „pětistovku“ na přilepšení ten druhý, přeživší?

Ne, tento rodič peníze nedostane. „Osobě, která výchovu nezajišťovala v největším rozsahu, výchovné nenáleží, a to ani v případě, že osoba, která ve větším rozsahu pečovala, již zemřela anebo důchod nepobírá,“ vysvětlila Davidová.

Co když si budoucí důchodce o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá?

Bude mít smůlu, na tyto peníze již nikdy nedosáhne. „Mějte tedy na paměti, že pokud si na výchovu některého dítěte vzpomenete až později, plátce důchodu vám již nebude moci výchovné za toto dítě přiznat, neboť mu to zákon neumožňuje,“ varuje zapomnětlivé žadatele Davidová. Výjimku podle ní mají pouze lidé, kterým bude důchod vyměřen do 1. ledna 2023.

Premiér Petr Fiala
Nenecháme vás padnout, slíbil Fiala. Vláda chce kontrolovat klíčové elektrárny

Budou se nově přiznané peníze kvůli inflaci valorizovat?

Ano. Výchovné se po přiznání stane pevnou součástí procentní výměry důchodu, a proto bude s celým důchodem valorizováno.

Nebude možné přiznané výživné později také odebrat?

Úředníci to nevylučují. Třeba v případě, kdy vyjde najevo, že bylo výchovné automaticky nebo na žádost přiznáno ženě, ačkoli výchovu konkrétního dítěte ve skutečnosti ve větším rozsahu zajišťoval muž. Potom jí peníze mohou odebrat a přiznat muži. Pokud žadatel v čestném prohlášení uvede nepravdivé údaje, hrozí mu pokuta nebo dokonce stíhání za trestný čin podvodu.

Jakou částkou toto zvýšení důchodů zatíží státní rozpočet?

Ministerstvo financí předpokládá, že v příštím roce bude na vyplácení výživného muset vynaložit částku 19 miliard korun. V roce 2024 by to mělo být o 0,5 miliardy více, v následujícím roce 19,9 miliardy korun.