Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tak celkem vyplácí všech důchodů (včetně starobních, invalidních, pozůstalostních) ke konci března 3,5 milionu. Informovala o tom ČSSZ v tiskové zprávě.

Ženy berou o 2396 korun méně

Stále platí, že důchody mužů – starobních důchodců jsou v průměru vyšší než důchody žen – důchodkyň. V uvedeném období muži pobírali průměrně 13 615 Kč měsíčně, zatímco ženy 11 219 Kč. Jedná se o průměrnou výši starobních důchodů vyplácených samostatně – sólo, tedy bez důchodů vyplácených v souběhu s pozůstalostním důchodem.

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění k 31. březnu 2018 dosáhly částky zhruba 105,5 miliardy korun, výdaje činily 106,2 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku byly obě tyto hodnoty výrazně nižší – příjmy 95,5 miliardy korun a výdaje 101,3 miliardy korun.

DůchodyZdroj: ČSSZ