Jeho základem byl desetiprocentní odvod z vyměřovacího základu na zaměstnance. Zlepšilo se tehdy také důchodové zajištění dělníků. Novinkou byl také princip dvousložkové konstrukce důchodů, tedy jak jednotné solidární, tak i zásluhové složky. Důchodový systém ovšem v následujících desetiletích prošel četnými změnami.

Lidé kupující noviny před Wilsonovým nádražím v Praze na snímku ze třicátých let.
Štědré důchody státních úředníků. Za první republiky brali téměř původní plat

Podle nového zákona byl také od roku 1951 zřízen Státní ústav důchodového zabezpečení, který po roce 1957 nahradil Státní úřad sociálního zabezpečení. Od roku 1968 pak spadala oblast sociálního zabezpečení pod ministerstvo práce a sociálních věcí, důchodovou agendu od následujícího roku řešil Úřad důchodového zabezpečení.

Právo na zaměstnání

Vzhledem k tomu, že všichni občané republiky měli „právo na zaměstnání“, museli povinně pracovat. Kdo neměl příslušné razítko od zaměstnavatele v občanském průkazu, byl podezřelý jako „příživník“ a hrozil mu trest.

Na druhou stranu ale na základě související legislativy měli také všichni pracující nárok na důchod. „Pod systém důchodového zabezpečení spadali všichni zaměstnanci. Tedy dělníci, úředníci, horníci i ostatní pracovníci stejně jako samostatně hospodařící rolníci a členové jednotných zemědělských družstev,“ uvedl Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Podmínkou pro získání nároku na penzi bylo zejména dosažení důchodového věku. Ten u mužů činil 60 let a u žen podle počtu vychovaných dětí 53 až 57 let. Důchodce musel mít kromě toho rovněž odpracováno minimálně dvacet let. I v tomto systému ale měli někteří lidé větší výhody. Kupříkladu horníci mohli do důchodu odcházet dříve. Některé zasloužilé pracovníky režim zase navíc mimořádně odměňoval takzvaným osobním důchodem.

Předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na Staroměstském náměstí v Praze, kam komunisté svolali 21. února 1948 nátlakovou demonstraci
Sto tisíc lidí na Staroměstském náměstí? Chvíle, jež postrčila komunisty k moci

Přestože někteří staří lidé na dobu vlády komunistů a jimi slibovaných životních jistot vzpomínají s láskou, jde podle Holuba o zkreslený pohled. „Současné sociální zabezpečení je na mnohem vyšší úrovni, než bylo v době socialismu,“ konstatoval.

Tehdejší důchodový systém totiž podle něj trpěl řadou nedostatků. Důchody se například nevalorizovaly, takže jejich hodnota časem klesala. „Důchodový systém též nereflektoval demografický vývoj a byl extrémně nákladný,“ dodal Holub.