Důvěra spotřebitelů klesá. Meziročně je souhrnný indikátor důvěry nižší, uvedl dnes Český statistický úřad.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně snížil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší. „Ze šetření mezi spotřebiteli v březnu vyplynulo, že se pro příštích 12 měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace,“ oznámil ČSÚ. Zvýšil se také podíl těch, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spořit se nepatrně zvýšil. Respondenti se oproti únoru více obávají růstu cen.

V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace znovu nepatrně zvýšilo, stejně jako hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky. Zásoby hotových výrobků se podle dotázaných znovu snížily. Očekávají pro příští tři měsíce zpomalení tempa výrobní činnosti, stejně tak i tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou o něco nižší než v únoru. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci vlivem hodnocení poptávky nezměnila, ale meziročně je nadále nižší.

„Konjunkturální průzkumy potvrzují, že žádný výrazný obrat k lepšímu v průmyslu nelze v nejbližším období očekávat. Meziměsíčně se indikátor důvěry v průmyslu nezměnil a stejně jako celková důvěra je stále meziročně nižší,“ uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Boris Dlouhý. Vedle domácích faktorů, jakými jsou spotřeba domácností a jejich finanční pozice, vývoj cen, ale i úsporná opatření vlády, ovlivňuje podle něj situaci i nejistý vývoj v EU.

Důvěra ve stavebnictví se zvýšila

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v březnu znovu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti únoru také nepatrně zlepšilo. Respondenti očekávají neměnnost ve stavební činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se nepatrně zvýšilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v únoru. Celkově se však stále nízká důvěra ve stavebnictví vlivem stavební sezony v březnu mírně zvýšila a je stále nižší než loni.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti únoru téměř nezměnilo. Zásoby se snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se v březnu důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila a v meziročním srovnání je 0,3 bodu vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v březnu hodnocení současné ekonomické situace oproti únoru nezměnilo. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v únoru. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně zvýšila, ale v meziročním srovnání je o 0,3 bodu nižší.