Hlavními zdroji znečištění ovzduší jsou silniční doprava a spalování fosilních paliv při vytápění obytných budov. Hůř než Češi na tom jsou jen Maďaři, Lotyši, Poláci a Slováci. „Má-li Česká republika dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu, bude třeba, aby posílila politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,“ uvedl generální tajemník OECD Angel Gurría.

„Otázka je, nakolik jsou ta čísla reprezentativní,“ řekl Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu. Odhaduje, že v Česku ročně kvůli špatnému vzduchu předčasně zemře 5300 lidí. Ke zlepšení podle něj nestačí jediný velký krok, ale je nutná celá řada malých. Důležitou změnou je výměna lokálních topenišť na pevná paliva za nové, ekologicky šetrnější zdroje vytápění jako plyn či tepelná čerpadla. Roli může hrát i zřízení nízkoemisních zón ve městech, kam by radnice zakázaly vjezd některým druhům aut, či přechod veřejné dopravy od spalovacích motorů k elektromobilitě. 

„Ovlivnit se dá spousta věcí – třeba častější čištění ulic nebo výsadbou zeleně. To všechno má nějaký dopad,“ dodal Kotlík.