Schillerová dnes řekla, že je za výsledky průzkumu ráda, zejména v hledisku opoziční kritiky EET. Ředitel STEM Martin Buchtík uvedl, že z průzkumu vyplynulo, že dvoutřetinová většina (65 procent) veřejnosti považuje zavedení EET za pozitivní opatření. Systému vyjadřují podporu tři pětiny (59 procent) občanů, proti je třetina (34 procent).

Podle názoru třípětinové většiny veřejnosti EET postupně přispívá k narovnání podnikatelského prostředí. Dvoutřetinová většina (66 procent) uznává přínos EET ke zlepšení výběru daní.

Spravedlivé rozšíření EET?

Tři pětiny občanů si podle průzkumu nicméně myslí, že zavedení EET vede ke zdražování, nadpoloviční většina (57 procent) zastává názor, že vede ke snižování počtu provozoven. Přiznání podílu zavedení EET na zdražování či snížení počtu provozoven však podle získaných dat automaticky neznamená jeho odmítání.

Z těch, kteří celkově EET vyjadřují podporu, vidí souvislost mezi jeho zavedením a zdražováním skoro polovina (45 procent), se zavíráním provozoven dvě pětiny (40 procent), vyplývá z průzkumu.

Povědomí o tom, že elektronická evidence tržeb bude rozšířena na další služby, má podle průzkumu převážná většina (71 procent) veřejnosti. Rozšíření EET na další služby považuje za spravedlivé dvoutřetinová většina (64 procent) občanů, za správné třípětinová většina (60 procent). Za spravedlivé a současně správné považuje rozšíření EET polovina (54 procent) veřejnosti, opačný názor má 30 procent.