Minimálně jeden cizí jazyk je nutností

Že je příprava na maturitu z cizího jazyka na místě potvrzuje i fakt, že v tomto roce nezvládlo maturitu z angličtiny v řádném termínu téměř 10 % studentů, z němčiny potom 22 % studentů! Alespoň jeden cizí jazyk by pro nás přitom měl být samozřejmostí. Vyžaduje ho drtivá většina zaměstnavatelů i současný styl života, kdy často cestujeme, studujeme v zahraničí a přátelíme se a pracujeme s lidmi z celého světa.

Kurzy pro studenty všech úrovní

První oficiální jazykovou zkoušku absolvují studenti středních škol většinou právě při maturitě. Jedná se o zkoušku složenou z poslechu, čtení, písemného a ústního projevu a interakce. Příprava tedy musí být komplexní a právě to kurzy využívající Effecto metodu poskytují. Obsah lekcí se navíc přizpůsobuje oblastem, kterým se studenti potřebují primárně věnovat. „Metoda Effecto zahrnuje nácvik všech jazykových dovedností a oblastí jazyka, přičemž v hodinách klademe důraz především na aktivní nácvik mluveného projevu. Ostatní dovednosti si pak studenti nacvičují i v rámci domácí přípravy. Zároveň maximálně zohledňujeme konkrétní požadavky studentů a lektor upravuje plán výuky pro každou skupinu zvlášť, a to na základě identifikovaných nedostatků a učebních stylů studentů," vysvětluje Jana Kadlíková, senior metodička jazykové školy Skřivánek.

Žádný dril, ale zábava a pestré aktivity

Unikátní registrovaná metoda Effecto obsahuje 5 základních ingrediencí, jejichž správný poměr přináší lepší výsledky jazykového vzdělávání. Jsou to pestré aktivity, osobní přístup, zábava, inspirace a orientace na výsledek. Podstatou kurzů je pak kromě kvalifikovaného lektora mluvení, mluvení a mluvení, protože jak dodává Jana Kadlíková „věnovat se v kurzu vyplňování gramatických cvičení vás v žádném případě nepřipraví na reálné situace, ty je potřeba simulovat už v hodinách. Je nutné ukázat studentům, v jakých konkrétních situacích daný gramatický jev využijí – a využít k tomu také autentické materiály, se kterými se v praxi setkají - a umožnit jim si tyto situace nacvičit. To přispěje k větší sebedůvěře studentů a odstranění obav z užívání jazyka mimo třídu."

Přípravné kurzy k maturitě z anglického a německého jazyka poběží na všech 19 pobočkách Skřivánka od konce září do dubna příštího roku. Celkem absolvujete 50 lekcí, za které zaplatíte 3 750 Kč. V první polovině září můžete navštívit ukázkovou hodinu zdarma v rámci dnů otevřených dveří na všech pobočkách. Termíny najdete na www.skrivanek.cz.

Více o metodě Effecto na http://effecto.skrivanek.cz/