"EK konstatovala, že Národní strategický referenční rámec je připraven tak, že do konce května bude jistě schválen," uvedl Čunek, podle kterého jsou v českém plánu ještě některé problematické oblasti, o kterých se musí diskutovat. "O tomto základním dokumentu, který podmiňuje schválení všech operačních programů, už ale nebude třeba velkého jednání za účasti všech vyjednavačů. Již to budou pouze partikulární jednání," podotkl Čunek.

Jednání o jednotlivých operačních programech by podle Čunka měla být zahájena již na začátku května. "Musím říci, že nás to překvapilo, protože jsme počítali se zahájením vyjednávání o operačních programech asi o měsíc později," řekl Čunek.

Komise český plán již před časem kritizovala, protože je mimo jiné údajně příliš složitý a obsahuje příliš mnoho operačních programů, které určují jednotlivé oblasti, na něž bude možné evropské peníze čerpat. Dotace pro Česko mají v příštích sedmi letech činit 26,7 miliardy eur, tedy asi 750 miliard Kč.

Jisté však je, že počet operačních programů se nebude snižovat, přestože komise Česko opakovaně za jejich vysoký počet kritizuje podle pravidla "čím více programů, tím složitější čerpání". Zdroj ČTK uvedl, že jejich počet zůstane stejný. Patnáct programů tak bude určeno pro čerpání peněz z Kohezního fondu a fondu regionálního rozvoje a dva programy budou věnovány evropskému sociálnímu fondu.