Uvedl to dnes na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky Šigeo Kacu, který je v SB viceprezidentem pro Evropu a centrální Asii. Vedle pobaltských zemí jmenoval jako rizikové Bulharsko a Rumunsko. V případě Slovenska označil za rizikový vysoké tempo růstu ekonomiky.

Proti Asii jsou finanční systémy ve střední Evropě v mnohem lepší kondici a méně spekulativní jsou i kapitálové toky. Zároveň s tím ale Kacu připomněl, že průměrná roční míra růstu středoevropských ekonomik je 5,5 procenta, zatímco asijské státy před krizemi vykazovaly růst výrazně vyšší. V tomto směru Kacu připomněl Lotyšsko a Slovensko, kde růst HDP dosahuje kolem deseti procent.

Kacu také připomněl nedávnou krizi v Lotyšsku, kde se objevily spekulace, že vláda devalvuje měnu, a útoky spekulantů na měnu. Případ Lotyšska podle něj ukazuje na nebezpečí, které některým ekonomikám v regionu hrozí.

Bulharský deficit běžného účtu činí kolem 16 procent hrubého domácího produktu a v Rumunsku je tento ukazatel nad deseti procenty. Vedle 21 procent z Lotyška si ale tito dva noví členové Evropské unie vedou lépe. Lotyšsko má tento deficit v EU nejvyšší.

Většina zemí ve střední Evropě má podobné potíže, ale v menším rozsahu, připomněl Kacu. Jako příklad jmenoval Maďarsko.

Reagoval na názory některých analytiků, podle nichž by region mohla postihnout výrazná vlna prodeje na finančních trzích, jako se to stalo v Asii před deseti lety. Jiní se obávají zpomalení hospodářského růstu, které postihlo Portugalsko zhruba kolem přijetí eura v roce 1999.

Tyto obavy jsou podle Kacua přehnané. Připustil ale, že poslední politický vývoj vedl v regionu ke zpomalení reforem. Mnoho zemí si zvolilo strany orientované doleva či roztříštěné vládní koalice s radikálními nacionalisty, které chtějí zvyšovat sociální výdaje.

Ředitel MMF pro Evropu Michael Deppler na zasedání připomněl, že si noví členové EU vedou lépe než starší členské státy. Dodal ale také, že v porovnání s ostatními mladými trhy si vedou hůře, napsala agentura Reuters.