Elektrárně Počerady patří podle ekologického sdružení Arnika druhé místo v žebříčku největších producentů skleníkových plynů v ČR. První je elektrárna Prunéřov, která je také v Ústeckém kraji. „Je logické, že elektrárenské provozy budou vždy na předních místech jakýchkoliv žebříčků, neboť spalují nejvíce uhlí. Na druhou stranu by ovšem bylo i logické, kdyby se zároveň uvádělo, co vše ČEZ pro snížení emisí udělal a dělá," řekl Schnepp.

Současná ekologizace hnědouhelné elektrárny Počerady se podle mluvčího odehrála dvěma způsoby. „V prvním případě se jednalo o montáž dalšího pásma dohořívajícího vzduchu do kotlů, aby bylo zajištěno vykrytí průřezu topeniště právě proudy dohořívajícího vzduchu i při sníženém výkonu kotle. Druhý způsob si vyžádal úpravu spalovacích systémů a do práškových kotlů na hnědé uhlí je nyní vstřikována močovina," popsal ředitel elektrárny František Strach. Tímto způsobem elektrárna upravila čtyři kotle.

Využití močoviny

Investice v elektrárně přinášejí snížení emisí především pro obyvatele Lounska a Mostecka. Objem vypouštěných emisí oxidů dusíku se snížil z 650 pod 200 miligramů na metr krychlový. Močovina v prášku se smíchá v nádržích s vodou a pak je potrubím vstřikována do kotlů. „Voda se zákonitě odpaří a vlastní močovina pak dokáže snížit úlet oxidů dusíku na méně než 200 miligramů na metr krychlový," uvedl technický ředitel Jiří Kulhánek.

Od roku 2016 vstupuje v platnost směrnice EU, která ukládá všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50 megawatt snížení emisí oxidů dusíku na hodnotu pod 200 miligramů na metr krychlový. Nařízení musí zdroje splňovat nejpozději do poloviny roku 2020.

Směrnici už splňují podle Schneppa také modernizovaná elektrárna Tušimice a Prunéřov II, kde končí celková obnova.

Nejrozsáhlejší ekologický program, jehož cílem bylo snížit škodliviny vypouštěné do ovzduší hnědouhelnými elektrárnami, realizovala společnost ČEZ v letech 1992 až 1998. Hodnota přímých investic byla tehdy 46 miliard korun a dalších 65 miliard korun byly investice související s ekologizací. „Oproti počátku 90. let se podařilo snížit emise oxidu siřičitého o 92 procent, pevných částic popílku o 95 procent, emise oxidů dusíku o polovinu a oxidu uhelnatého o 77 procent," popsal Schnepp. V uhelných elektrárnách společnosti bylo instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a sedm fluidních kotlů, firma rekonstruovala odlučovače popílku a modernizovala řídicí systémy elektráren. Součástí programu bylo také ukončení provozu některých nevyhovujících zdrojů.