Podle údajů společnosti ČEZ jsou černé odběry skoro celonárodní sport. Jen v loňském roce se jich podařilo odhalit na tři tisíce. „Loni tito lidé podle našich statistik neoprávněně odebrali celkem 21.228 MWh, což přibližně odpovídá roční spotřebě obyvatel zhruba desetitisícového okresního města,“uvedl Přemysl Vániš, generální ředitel společnosti ČEZ Měření.

Vyhledáváním černých odběratelů se věnuje speciální tým, zvaný odbor netechnických ztát – NTZ, čítající asi šest desítek lidí. V jejich pomyslných sítích například skončil člověk z Liberecka, který díky nelegální přípojce na elektrickém podzemním vedení vytápěl svůj dům, venkovní bazén, skleník a dům své přítelkyně.

Asi by mu jeho počínání mohlo procházet delší dobu, nebýt závistivých sousedů, kteří zřejmě nevydrželi pohled na stoupající páru z onoho bazénu. V něm totiž byla třicetistupňová voda, i když mrzlo a majitel si tohoto komfortu nepokrytě užíval.

„Nemalým zdrojem informací jsou podepsané či nepodepsané dopisy .To víte, jsme v Čechách,“ potvrzuje Přemysl Vániš. Podle oficiálních dat se anonymní informátoři podílejí na odhalování černých odběrů zhruba v deseti procentech případů.

Evergreenem mezi nelegálními odběrateli elektřiny je stáčením počítadla elektroměru či brzdění jeho kotouče, kdy se elektroměr při stejné spotřebě otáčí pomaleji. Někteří jdou ale ještě dál a na přívodním kabelu udělají rozdvojku, přičemž část proudu jde přes hodiny a část okolo nich.

V prvních dvou případech je nutné porušit plombu. Zdánlivě neřešitelná překážka se dá ale poměrně snadno vyřešit. Prodávají se totiž falešné plomby, které jsou na první pohled téměř k nerozeznání od originálů.

Zatím největší a zároveň nejkontroverznější případ řešil odbor netechnických ztrát – NTZ v roce 2006 na Olomoucku. Při osmi stech kontrolách v šesti vesnicích se přišlo na 89 černých odběrů. Náhrada škody pak provinilce přišla na statisíce. „Je to pro nás likvidační,“ říká důchodce na jednom z mnoha záznamů z výjezdu NTZ, na kterém se přiznal z černého odběru musel uhradit přes tři sta tisíc korun jako náhradu.

ČEZ kvůli moravské kauze nyní čelí trestnímu oznámení. Několik desítek domácností a podnikatelů se totiž proti podezření z podvodů s elektřinou ohradilo. Kontrolory zároveň obviňují z vydírání a zločinného spolčení. Vedení ČEZ to ale odmítá s tím, že ke každému výjezdu existují právě filmové záběry a na nich žádné nepravosti nejsou.