Vláda loni v listopadu vzala koncepci na vědomí a rozhodla, že před konečným schválením bude nutné projednat dopady koncepce na životní prostředí. Gebauer dnes řekl, že MPO už dostalo vypracovaný posudek od externí firmy, ten bude muset, stejně jako celou koncepci, posoudit ministerstvo životního prostředí.

Před konečným schválením koncepce se k ní budou moct vyjádřit čeští občané i sousední státy. Podle Gebauera už projevily zájem o projednávání koncepce Rakousko, Německo i Slovensko. Gebauer uvedl, že od rychlosti těchto jednání se bude odvíjet i termín konečného rozhodnutí o koncepci. Za nejvíc optimistický termín označil začátek příštího roku.

Vývoj české energetiky v příštích 25 letech

Koncepce obsahuje plány na vývoj české energetiky v příštích 25 letech. Dokument počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky a s útlumem výroby elektřiny z uhlí. Měl by se také stabilizovat podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě, aby podpora takových zdrojů nebyla zátěží pro průmysl. Počítá také s mírným nárůstem využití zemního plynu v tuzemské energetice.

Návrh koncepce kritizují ekologické organizace. Podle nich dokument dostatečně nepracuje s možnostmi energetické efektivity a nevede k dost výraznému omezení emisí oxidu uhličitého. Ekologové také kritizují předpokládaný rozvoj jaderné energetiky a výraznější roli energetického využívání odpadu.

Koncepci v minulosti kritizoval i předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Podle něj je návrh překonaný ještě před svým vlastním schválením, protože od jeho vypracování došlo na energetickém trhu k turbulentním změnám.