Návrh ministerstva průmyslu a obchodu, který by vlastníkům nemovitostí umožnil prakticky ve všech případech nahradit průkazy energetické náročnosti (tak zvané energetické štítky) při prodeji a nových pronájmech posledními třemi ročními vyúčtováními za energie, má svá rizika.

Upozorňuje na to aliance oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví, Šance pro budovy.

Průkazy energetické náročnosti souží k objektivnímu porovnání nabízené nemovitosti, roční vyúčtování za energie tuto informaci však podle aliance poskytnout nedokáží.

Nespolehlivé účty

Vyúčtování či faktury za energie závisí do velké míry na způsobu užívání budovy či bytu i na klimatických podmínkách. Pro kupce či zájemce o pronájem nemovitosti tedy nemají vypovídací hodnotu, která by umožnila srovnat danou nemovitost s ostatními.

„Je jasné, že spotřeba energie v bytě, kde bydlí rodina se dvěma dětmi, bude rozdílná oproti stejně velkému bytu, kde žije jeden člověk. Výše vyúčtování se odvíjí také například od toho, na kolik stupňů předcházející obyvatelé vytápěli nebo kolik teplé vody spotřebovali. A to se podstatně liší," uvedl Petr Holub, koordinátor Šance pro budovy.

Tento nedostatek řeší právě nové průkazy energetické náročnosti, které díky jednotné metodice dané vyhláškou, dokáží energetickou náročnost budov jasně porovnat při jejich definovaném typickém užívání.

Štítky poskytují realitnímu trhu, tedy jeho zákazníkům, důležitou informaci o očekávaných nákladech na energie. Ty si může zájemce o koupi nemovitosti odvodit z koláčového grafu na druhém listu průkazu.

Vysvětlit rozdíl

Šance pro budovy proto doporučuje, aby ministerstvo o těchto důležitých rozdílech mezi průkazy energetické náročnosti a ročními vyúčtováními za energii dobře informovalo, a zajistilo tak ochranu kupujících před zavádějícími informacemi prodávajícího. Doporučuje také kupujícím, aby průkazy od vlastníků nemovitostí vyžadovali.

Nedostatek energetických specialistů, které ministerstvo zmínilo jako jeden z důvodů změn povinnosti, by bylo možné lépe řešit přechodným ustanovením nebo odložením povinnosti mít energetický štítek. K problémům navíc přispělo i samo ministerstvo, které vydalo vyhlášku, podle které se nové průkazy zpracovávají, až 29. března, tedy pouze jeden pracovní den před jejich účinností.

Šance pro budovy také považuje za zarážející, že ministerstvo tuto změnu nekonzultovalo s firmami, které jsou v oblasti energeticky úsporných budov aktivní. Podnikatelské prostředí v České republice potřebuje především předvídatelné a stabilní podmínky. Podobné změny sotva přijatých zákonů dávají trhu špatný signál a podkopávají jeho důvěru v nastavené legislativní podmínky.

Souhlas, ale…

Jednou z firem, která v této oblasti pracuje, je firma Comfort Space, jejímž představitelem je Luděk Lošťák. „Se zjednodušením povinnosti kolem energetických průkazů souhlasíme. Velká část hodnocených objektů se nyní dostává do nejhorší energetické třídy. Pokud by ministerstvo dokázalo přijít s vhodnou metodikou, která by současnou povinnost pro podobné budovy zrušila, šlo by jistě o přínos pro všechny zúčastněné," uvedl Lošťák.

Ovšem s tím, že je důležité nastavit jasné parametry, aby nedocházelo ke zmatkům. „V podobné situaci jsme prakticky od začátku roku. Změna vyhlášky, úprava podoby průkazů a neustále nové informace ze strany státních orgánů komplikují situaci," stěžuje si.

„Přesto, že se změnou vyhlášky souhlasíme, nemyslím si, že nahrazení energetických průkazů vyúčtováním energií je nejlepším řešením. Základ energetického průkazu totiž spočívá v tom, že je budova hodnocena i z hlediska konstrukční a celkové kvality. Kupující by měl být informován nejen o spotřebě energií, ale i o tepelných ztrátách, kvalitě zateplení, způsobu a efektivitě vytápění a dalších informacích, které současná podoba energetického štítku nabízí. Faktury za energie by jako doklad mohly být značně zkreslující," upozorňuje Lošťák.

Ale pozor!

Je také důležité si uvědomit, že současná vyhláška stále platí! Plánované změny nebudou v platnosti dříve než začátkem roku 2014. Do té doby mají prodávající povinnost nechat si zpracovat energetický průkaz dle zákona. „Aktuální vyjádření ministerstva tak spíše než k zpřehlednění situace kolem energetických štítků vede k dalším zbytečným zmatkům a nejistotě mezi majiteli nemovitostí.